Vergroot contrast

Privacyverklaring datalek melden

Meldt u een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)? Dan verwerkt de AP uw persoonsgegevens. Hier leest u hoe.

Deze pagina is onderdeel van de Privacyverklaring van de AP.

Welke gegevens?

Als u een datalek bij ons meldt, bent u verplicht om uw naam, functie en telefoonnummer door te geven. U kunt ook uw e-mailadres invullen, maar dit is niet verplicht. 

Bent u niet de contactpersoon voor de melding? Dan registreren wij ook de contactgegevens van de contactpersoon (bijvoorbeeld de functionaris gegevensbescherming van uw organisatie).

Vermeldt u in de omschrijving van uw melding persoonsgegevens? Dan verwerken wij ook deze persoonsgegevens.

Waarom?

Wij gebruiken deze gegevens om contact te kunnen opnemen als we een vraag hebben over de melding.

Mag het?

Wij mogen uw persoonsgegevens gebruiken omdat dat noodzakelijk is voor ons, als toezichthouder op de bescherming van persoonsgegevens, om onze taak van algemeen belang uit te kunnen voeren.

Hoe lang?

Wij bewaren uw gegevens 7 jaar.