U meldt een datalek

Als u een datalek bij de AP meldt, bent u verplicht om uw naam, functie, telefoonnummer en e-mailadres door te geven.

Bent u niet de contactpersoon voor de melding? Dan vragen wij u om ook de contactgegevens van de contactpersoon te registreren (bijvoorbeeld de FG van uw organisatie).

Wij gebruiken deze gegevens om contact op te kunnen nemen over uw melding. Bijvoorbeeld als we een vraag hebben over de melding.

Geen persoonsgegevens van slachtoffers

Het is niet nodig om de persoonsgegevens te vermelden van degene(n) die getroffen is/zijn door het datalek. Wis de persoonsgegevens van de slachtoffers zoveel mogelijk als u een bijlage meestuurt met uw melding.

Wetenschappelijk en statistisch onderzoek

Wij kunnen gegevens uit datalekmeldingen delen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor wetenschappelijk of statistisch onderzoek (artikel 5 lid 1 aanhef en onder b AVG).

Wij delen dan deze gegevens:

  • de in de melding genoemde aantallen;
  • antwoorden op gesloten vragen;
  • het KVK-nummer.

Wij hebben passende waarborgen getroffen om de persoonsgegevens te verstrekken aan het CBS. Daarnaast beschikt het CBS over de nodige waarborgen om uw persoonsgegevens conform de wet te verwerken (artikel 89 lid 1 AVG). Vanaf het moment dat het CBS de gegevens uit de datalekmeldingen heeft ontvangen, is het CBS de verwerkingsverantwoordelijke.