European Data Protection Board (EDPB)

De European Data Protection Board (EDPB) is een onafhankelijk orgaan waarin alle nationale privacytoezichthouders uit de Europese Unie (EU) samenwerken. De EDPB is opgericht op 25 mei 2018, de dag dat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing werd.

Op deze pagina

Samenstelling EDPB

De EDPB bestaat uit alle voorzitters van de privacytoezichthouders uit de EU en de European Data Protection Supervisor (EDPS).

Nederland wordt in de EDPB vertegenwoordigd door Aleid Wolfsen, de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wolfsen was 5 jaar vicevoorzitter van de EDPB en is in 2024 opgevolgd door Zdravko Vukić (Kroatië). Hij vormt de komende jaren samen met voorzitter Anu Talus (Finland) en mede-vicevoorzitter Irene Loizidou Nikolaidou (Cyprus) het bestuur van de EDPB.

Taken EDPB

De EDPB zorgt ervoor dat de AVG en de Richtlijn gegevensbescherming bij rechtshandhaving consequent worden toegepast in de EU.

De EDPB komt minimaal 1 keer per maand bij elkaar. De EDPB neemt besluiten en publiceert aanbevelingen, opinies, guidelines en 'best practices' met uitleg over de toepassing van de AVG, de Richtlijn gegevensbescherming bij rechtshandhaving en andere privacykwesties.

Met deze uitleg van de AVG helpt de EDPB organisaties praktisch op weg met het toepassen van de privacywetgeving in hun werk.

Advies EDPB

De nationale privacytoezichthouders moeten bepaalde besluiten vooraf voorleggen aan de EDPB, zodat de EDPB advies kan geven. Bijvoorbeeld een besluit over een internationale gedragscode of binding corporate rules.