Een tip of klacht indienen bij de AP

U wilt een tip of klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat betekent dat u iets heeft meegemaakt of dat u vermoedt dat een persoon of organisatie zich niet aan de privacywetgeving houdt. Goed dat u hier iets aan wilt doen. De AP kan u hier in 3 stappen bij helpen.

We maken onderscheid tussen een tip, een datalektip en een klacht. Lees onderstaande informatie goed door.

Op deze pagina

Bekijk de video over een tip of klacht indienen

Stap 1: Heeft u een tip of een klacht?

Het is belangrijk dat u straks in het formulier de juiste optie kiest, zodat uw klacht of tip goed terechtkomt en we u beter kunnen helpen.

Hieronder leest u wat het verschil is tussen een klacht en een (datalek)tip. En welke optie u in uw geval het beste kunt kiezen. Soms is een tip of klacht indienen bij de AP niet de beste optie, en is er een andere oplossing mogelijk. Twijfelt u of u een klacht of tip moet indienen? Neem dan contact op.

Tip

 • Bij een tip heeft u het vermoeden dat een organisatie zich niet aan de privacywet houdt.
 • Een tip kan gaan over uw eigen persoonsgegevens, maar ook over die van iemand anders.
 • Bij het indienen van een tip hoeft u uw contactgegevens niet achter te laten. Het mag wel.
 • De AP beoordeelt iedere tip. Tips helpen de AP bij haar werk. Een tip indienen heeft altijd nut. U krijgt geen persoonlijk bericht over wat we met uw tip doen.

Het invullen van het formulier duurt ongeveer 10 minuten.

Datalektip

 • Heeft u informatie over een datalek? Heeft u bijvoorbeeld gezien dat er bij een organisatie een datalek is? En twijfelt u of dat datalek wel goed afgehandeld is? Of heeft u het vermoeden dat uw gegevens zijn gelekt? Dat kunt u met een datalektip melden bij de AP. 
 • De AP beoordeelt vervolgens of het om een datalek gaat dat de organisatie die het datalek heeft (gehad) moet melden bij de AP. Dit hoeft namelijk niet bij ieder datalek. Zo ja, dan controleert de AP of de organisatie het datalek al heeft gemeld. Zo nee, dan kan de AP contact opnemen met de organisatie. Uw tip kan ook reden zijn voor de AP om een onderzoek te starten.
 • Het is belangrijk dat u het mogelijke datalek eerst doorgeeft aan de organisatie zelf. Een organisatie kan pas wat tegen een datalek doen als de organisatie weet dat er een datalek is.

Het invullen van het formulier duurt ongeveer 10 minuten.

Lees ook wat u verder zelf kunt doen als u slachtoffer bent geworden van een datalek.

Klacht

 • Een klacht gaat over uw eigen persoonsgegevens, of die van uw kind. Ook kan uw klacht gaan over de persoonsgegevens van iemand waarvoor u gemachtigd bent.
 • Bij het indienen van een klacht vult u uw gegevens in. De AP deelt uw klacht namelijk met de organisatie waarover uw klacht gaat, en deelt daarbij ook uw identiteit. Het gaat immers om uw persoonlijke situatie. Wilt u dit niet? Dan kunt u beter een tip indienen.
 • Dient u een klacht in? Dan vragen we om bewijsstukken, zoals e-mails of andere correspondentie met de organisatie. Zoals de reactie van de organisatie en/of de FG. Voegt u onvoldoende bewijs toe? Dan vragen we u later om dit alsnog te doen. Bij stap 2 leest u waar uw bewijs verder aan moet voldoen. 
 • We verwachten dat u éérst contact heeft opgenomen met de organisatie voor een oplossing. Bijvoorbeeld via de functionaris gegevensbescherming (FG), als de organisatie die heeft. U geeft daarbij duidelijk aan dat u een klacht heeft en wat precies het probleem is. U kunt hiervoor een voorbeeldbrief van de AP gebruiken. Geef de organisatie 4 weken tijd om te reageren op uw klacht.
 • U krijgt persoonlijk bericht nadat we uw klacht hebben beoordeeld. Daarin vertellen we u wat we met uw klacht doen of gedaan hebben.

Het invullen van het formulier duurt ongeveer 15 minuten.

Stap 2: Uw melding voorbereiden

Door uw melding voor te bereiden, kunt u sneller door het formulier heen. Leg daarom alvast klaar:

 • Bewijsmateriaal bij uw tip of klacht, zoals screenshots. Het bewijsmateriaal moet duidelijk maken waar uw tip of klacht precies over gaat en wat het probleem is. Bij stap 1 leest u hier meer over.
 • Een kopie van uw contact met de organisatie of persoon waarover uw klacht gaat. Hiermee laat u zien dat u eerst contact heeft gezocht met de organisatie of persoon om het probleem op te lossen. Bijvoorbeeld via een e-mail of brief. Bij stap 1 leest u hier meer over.
 • Als u een klacht indient namens iemand anders: een machtiging. U kunt daarvoor dit voorbeeld gebruiken. 

Stap 3: Het formulier invullen

In het formulier kunt u stap voor stap uw tip, datalektip of klacht indienen. Bij veel vragen vindt u onder het ?-teken extra uitleg.

We raden u aan om het formulier op een computer of laptop in te vullen. Op een groter scherm gaat dat gemakkelijker dan op een smartphone of tablet.

Uw klacht of tip aanpassen of intrekken

Misschien wilt u uw eerdere klacht of tip aanpassen. Bijvoorbeeld omdat u nu extra bewijsmateriaal heeft. Of u wilt uw eerdere klacht of tip intrekken, omdat de situatie al is opgelost. Ook dit kunt u in het formulier doen.

Privacyverklaring

Als u een tip of klacht indient, verwerken wij uw persoonsgegevens. Hoe en waarom we dat doen, leest u in onze privacyverklaring.

Het meldformulier

Lees bij het formulier de instructie en klik daarna op 'volgende' onderaan het scherm. Afhankelijk van uw apparaat moet u daarvoor naar beneden scrollen. U kunt vervolgens uw tip of klacht indienen. 
 

Naar het meldformulier

Na uw melding: Dit doet de AP met uw tip of klacht

Tip, datalektips en klachten zijn waardevol voor de AP. Ze helpen ons om de persoonsgegevens van Nederlanders nog beter te beschermen. Daarom bekijken we elke tip en klacht die bij ons binnenkomt. Ook als we geen verder onderzoek doen, kunnen we uw tip of klacht gebruiken voor ons werk. U leest er meer over op de pagina Behandeling van klachten door de AP

Heeft u een klacht ingediend over een internationale organisatie? Dan behandelt de AP uw klacht misschien samen met andere Europese toezichthouders. Hierdoor kan de afhandeling van uw klacht langer duren.

Extra informatie

Heeft u een vraag? Kijk eerst of u hieronder het antwoord vindt. Zo niet, dan kunt u contact met ons opnemen. 

Snelle antwoorden

Wie kan een tip of klacht indienen?

Iedereen kan een melding doen. Wilt u een klacht indienen? Dan kunt u ook iemand anders machtigen om dat voor u te doen. 

Tip geven

Wilt u uw persoonsgegevens niet achterlaten bij uw melding? Of gaat uw privacyklacht niet over een verwerking van uw eigen persoonsgegevens? Dan kunt u alleen een tip indienen.

Klacht indienen

Meldt u een privacyklacht over een verwerking van uw eigen persoonsgegevens? Dan kunt u deze klacht zelf indienen.

Maar u kunt ook iemand machtigen om de klacht namens u in te dienen. Zoals een advocaat of een Juridisch Loket. Ook een belangenorganisatie kan namens u een klacht indienen.

Is een klacht indienen bij de AP voor mij de beste optie?

Er zijn een paar situaties waarin u een andere mogelijkheid heeft dan een klacht indienen bij de AP. Soms biedt die optie u meer kans op een oplossing.

Lees meer over hoe de AP met uw klacht omgaat.

Kan ik anoniem een klacht indienen?

Nee. Als u een privacyklacht indient, dan vragen we om uw persoonlijke gegevens. Omdat de AP onderzoek doet naar een privacyschending in uw persoonlijke situatie, maakt de AP uw identiteit bekend aan de organisatie of persoon waarover uw klacht gaat. Bij een klacht houdt de AP u ook op de hoogte van de behandeling hiervan.

Wilt u uw gegevens niet delen? Dan kunt u een tip indienen. 

Kan ik per brief een privacyklacht indienen?

Ja, dat kan. Vermeld in uw brief:

 • over welke persoonsgegevens het gaat;
 • over welke organisatie het gaat;
 • of u al een klacht heeft ingediend bij de organisatie waarover uw privacyklacht gaat;
 • hoe de organisatie reageerde op uw klacht;
 • of (het negatieve gevolg van) de verwerking van uw gegevens nog plaatsvindt; 
 • wat u met de privacyklacht wilt bereiken;
 • uw naam, adres en telefoonnummer.

Let op: wilt u een handgeschreven privacyklacht indienen? Zorg dat deze goed leesbaar is.

Stuur uw brief naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag.

U kunt een privacyklacht indienen in het Nederlands of het Engels.

Contact met de AP

Heeft u moeite met lezen of schrijven? Neem dan contact op met onze medewerkers.

Wanneer krijg ik bericht over mijn tip of klacht?

Dient u een tip in? U krijgt dan geen reactie van ons. Maar we beoordelen iedere tip. 

Dient u een klacht in? Dan informeren we u in ieder geval 3 maanden na het indienen van uw klacht over de voortgang. Kunnen wij binnen 3 maanden nog geen resultaat melden? Dan ontvangt u uiterlijk binnen 6 maanden na dit bericht opnieuw een brief. Daarin informeren wij u over het resultaat of de voortgang van de behandeling van uw klacht.

Zie ook: Behandeling van klachten door de AP.

Hoe start ik een verzoekschriftprocedure bij de rechter?

U start een verzoekschriftprocedure door een brief te schrijven aan de sector Civiel van de rechtbank. U heeft hierbij geen advocaat nodig.

Conflict over privacyrechten

U heeft privacyrechten. Zoals het recht om uw gegevens in te zien, te laten rectificeren of te laten verwijderen. U kunt bijvoorbeeld aan een organisatie vragen om inzage te geven in uw gegevens. 

De organisatie moet binnen 1 maand reageren op uw verzoek. Doet de organisatie dat niet? Of krijgt u wel een reactie, maar bent u hier niet tevreden mee? Dan kunt u een verzoekschriftprocedure starten.

Normaal heeft u bij de civiele rechter een advocaat nodig om uw verzoekschrift in te dienen. Maar dit geldt niet als de zaak over uw privacyrechten gaat. Dat is een uitzondering die staat in artikel 35, vierde lid, van de UAVG.

Inhoud verzoekschrift

Het is belangrijk dat u de situatie in uw brief uitlegt. En dat u precies aangeeft wat u wilt dat de rechter doet. U kunt de rechter bijvoorbeeld vragen om een websitebeheerder te bevelen uw gegevens van een bepaalde website te verwijderen. Of u kunt vragen om inzage in uw dossier bij een organisatie.

U kunt de rechter ook vragen om bijvoorbeeld aanpassing van onjuiste persoonsgegevens, een beperking van het gebruik van uw gegevens of van de overdracht van uw gegevens aan een andere organisatie.

Ondersteun uw verhaal door kopieën van bewijzen en andere belangrijke stukken toe te voegen aan uw brief.

Adres rechtbank

Het adres van de rechtbank in uw regio om uw brief heen te sturen vindt u op Rechtspraak.nl.

Termijn verzoekschrift

U moet uw brief binnen 6 weken versturen nadat u het antwoord van de organisatie heeft ontvangen op uw verzoek. Heeft de organisatie niet op tijd geantwoord? Dan hoeft u uw verzoekschrift niet voor een bepaalde datum in te dienen.

Dagvaarding

Wilt u dat de rechter het gebruik van uw persoonsgegevens door een organisatie helemaal verbiedt? Of heeft u schade doordat een organisatie uw persoonsgegevens niet volgens de wet gebruikt? Dan kunt u een dagvaardingsprocedure tegen de organisatie starten.

Hoe start ik een dagvaardingsprocedure bij de rechter?

Wilt u dat de rechter het gebruik van uw persoonsgegevens door een organisatie verbiedt? Of heeft u schade doordat een organisatie uw persoonsgegevens niet volgens de wet gebruikt? Dan kunt u een dagvaardingsprocedure tegen de organisatie starten. Daarbij heeft u een deurwaarder nodig.

Dagvaarding

Een dagvaarding is een brief aan de organisatie waarin u de organisatie oproept om voor de rechter te verschijnen. Een deurwaarder reikt de dagvaarding uit aan de organisatie en stuurt de dagvaarding naar de rechter.

Op Rechtspraak.nl vindt u meer informatie over de: