Mensen op roltrap

Over de Autoriteit Persoonsgegevens

Alle mensen hebben recht op bescherming van hun persoonsgegevens. Het is zelfs een grondrecht. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland die zich sterk maakt voor dit recht. En die zorgt dat iedereen zich aan de privacywetgeving houdt.

Blog

Privacyblog Aleid Wolfsen: 5 jaar AVG - Blijven strijden voor een vrije en veilige samenleving

Lees blog

Taken en bevoegdheden

De taken en bevoegdheden van de AP staan in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en zijn verder uitgewerkt in de Uitvoeringswet AVG (UAVG). Een taak is bijvoorbeeld toezicht houden, een bevoegdheid is bijvoorbeeld onderzoek doen.

Lees meer over taken en bevoegdheden 

Organisatie van de AP

De AP is opgericht en aangewezen als toezichthouder op de privacywetgeving. De AP is een zelfstandig bestuursorgaan met eigen rechtspersoonlijkheid. Aan het hoofd van de AP staat het bestuur. De organisatie is opgedeeld in 6 directies.

Lees meer over de organisatie van de AP

Samenwerking

De AP werkt nationaal en internationaal samen met andere toezichthouders. Binnen de Europese Unie (EU) werkt de AP intensief samen met de andere EU-privacytoezichthouders. Ook werkt de AP samen met privacytoezichthouders buiten de EU.

Lees meer over deze samenwerking 

Zo blijft u op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws over de AVG of de Autoriteit Persoonsgegevens? Volg ons dan op LinkedIn.


U kunt zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief.  De AP-nieuwsbrief geeft u een overzicht van het laatste nieuws over de AVG en de AP. 
 

Nu aanmelden voor de nieuwsbrief
 

Vrouw met mobiele telefoon