Als klokkenluider een misstand op uw werk melden bij de AP

Vermoedt u een misstand op uw werk waardoor de bescherming van privacy en persoonsgegevens in gevaar komt? U kunt dan als ‘klokkenluider’ melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Op deze pagina leest u hoe u dat doet. En hoe de AP met uw melding omgaat. 

In welke gevallen kunt u melding doen?

De Wet bescherming klokkenluiders regelt dat u bescherming krijgt als u een misstand meldt bij de AP. Hiervoor gelden enkele voorwaarden:

 • Uw melding valt binnen het werkgebied van de AP. Dat betekent dat de misstand te maken heeft met de bescherming van privacy en persoonsgegevens. Het kan bijvoorbeeld ook gaan over (de beveiliging van) netwerk- en informatiesystemen waarmee persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Uw melding gaat over een schending van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Wet politiegegevens (Wpg) of de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg);
 • Uw melding heeft te maken met een organisatie waar(mee) u werkt;
 • U heeft zelf datgene gezien of meegemaakt waar uw melding over gaat. Het gaat dus niet om een gerucht of aanname;    
 • U bent in één of meerdere van deze rollen betrokken (geweest) bij de organisatie:
  • werknemer;
  • zelfstandige;
  • stagiair;
  • vrijwilliger;
  • sollicitant;
  • leverancier;
  • aandeelhouder;
  • bestuurder.

Zo meldt u een misstand als klokkenluider

Wij raden u aan om een misstand eerst te melden bij de verantwoordelijke organisatie. Dat zal meestal uw werkgever zijn. Zo heeft de organisatie de kans om het probleem op te lossen. Tussenkomst van de AP is dan niet altijd nodig.  

Stuur beperkte informatie op per e-mail

Lost de organisatie het probleem niet op? Dan kunt u melding maken door een e-mail te sturen naar klokkenluiders@autoriteitpersoonsgegevens.nl. Vertel in de e-mail in hoofdlijnen waar uw melding over gaat en in welke rol u bij de organisatie betrokken bent. Leg duidelijk uit waarom er volgens u sprake is van een misstand, en waarop u dit baseert. Let op: stuur geen persoonsgegevens van anderen of vertrouwelijke bedrijfsinformatie mee. Het is aan te raden om de melding niet via uw werkmail te sturen. Vermeld in de e-mail uw telefoonnummer, zodat we eventueel meer informatie bij u kunnen opvragen.  

Na ontvangst van uw melding

Nadat u ons een e-mail hebt gestuurd, ontvangt u binnen 7 dagen een ontvangstbevestiging. We laten het u ook weten of we een belafspraak met u willen inplannen. We nemen dan de melding met u door en stellen aanvullende vragen. We kunnen ook schriftelijke bewijsstukken bij u opvragen. We leggen u dan uit hoe u deze veilig naar ons kunt sturen. Deze informatie helpt ons om te beoordelen of we uw melding verder gaan onderzoeken. 

We doen ons best om u binnen 3 maanden te laten weten of we uw melding verder gaan onderzoeken, en wat de status is. Soms hebben we meer tijd nodig, en verlengen we deze termijn met nog eens 3 maanden. Maar, er zijn ook (zeldzame) situaties waarin we wettelijk verplicht zijn om geheim te houden wat we met uw melding doen. We vragen hiervoor uw begrip.  

Een onderzoek kan ertoe leiden dat de AP maatregelen neemt richting de organisatie. Wat voor maatregel dat is, verschilt per situatie. 

Vertrouwelijkheid & bescherming

De AP gaat zorgvuldig met uw informatie om. We maken uw identiteit niet bekend aan de organisatie waarover u melding doet zonder uw toestemming. Lees ook onze privacyverklaring.

Let op: ook als we uw identiteit niet bekendmaken, kan het zijn dat uw melding toch herleidbaar is naar u. Bijvoorbeeld als het gaat om een kleine organisatie. 

Als klokkenluider verzamelt en deelt u bepaalde gevoelige informatie, die ervoor kan zorgen dat deze informatie over een organisatie bekend wordt (bijvoorbeeld als u melding doet bij de AP, de media opzoekt of op een andere manier de informatie ‘openbaart’). Als klokkenluider bent u hiervoor niet aansprakelijk, zolang uw melding voldoet aan de voorwaarden in de Wet bescherming klokkenluiders en zolang u geen andere wetten overtreedt. U mag op uw werk geen nadelige gevolgen ondervinden van uw melding. Zoals (poging of dreiging tot) ontslag of het beëindigen van een overeenkomst, intimidatie of een negatieve beoordeling. 

Heeft u vragen?

Heeft u een vraag, of wilt u advies voordat u melding doet? Neem dan contact op met het Huis voor Klokkenluiders of bekijk de informatie op huisvoorklokkenluiders.nl . Het Huis voor Klokkenluiders vertelt u welke stappen u het beste kunt zetten, hoe de wet u bescherming biedt na het doen van een melding, en met welke risico's u te maken kunt krijgen. Uw contact met het Huis voor Klokkenluiders is strikt vertrouwelijk. 

U kunt ook terecht bij het Huis voor Klokkenluiders als u eerder melding hebt gedaan van een misstand, en daarna volgens u benadeeld bent door uw (voormalig) werkgever. Het Huis voor Klokkenluiders kan dan een zogenoemd bejegeningsonderzoek starten.