Voorbeeld machtiging klacht

Iedereen kan een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). U kunt ook iemand anders machtigen om dat voor u te doen. 

Degene die de klacht indient, moet de machtiging meesturen. U kunt daarvoor dit voorbeeld gebruiken. 

Download
Voorbeeldbrief