Overzicht van AVG-guidelines

Hier vindt u de AVG-guidelines (richtsnoeren) die de European Data Protection Board (EDPB) heeft gepubliceerd. Deze guidelines verduidelijken verschillende onderwerpen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Met deze uitleg van de AVG helpt de EDPB organisaties praktisch op weg om de privacywetgeving in hun werk toe te passen.

Op deze pagina

AVG-verplichtingen en -instrumenten

Certificering en accreditatie

Certificering

Certificering als doorgifte-instrument

Accreditatie

Data protection impact assessment (DPIA)

Functionaris gegevensbescherming (FG)

Gedragscodes

Gedragscodes en toezichthoudende organen

Gedragscodes als doorgifte-instrument

Grondslagen

Toestemming

Overeenkomst

Meldplicht datalekken

Meldplicht datalekken

Voorbeelden van de meldplicht datalekken

Privacy by design & default

Transparantie

Uitzonderingen (artikel 23 AVG)

Verwerkingsregister

Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker

   Internet en technologie

   Cameratoezicht

   Connected cars

   Gezichtsherkenning

   Profilering

   Sociale media

   Misleidend ontwerp

   Targeting van gebruikers

   Spraakassistenten

   Internationaal gegevensverkeer

   Internationale doorgifte

   Uitzonderingen

   Certificering als doorgifte-instrument

   Gedragscodes als doorgifte-instrument

   Binding corporate rules (BCR)

   Leidende toezichthouder

   Overheidsorganisaties

   PSD2

   Rechten van betrokkenen

   Recht op inzage

   Recht op dataportabiliteit

   Recht op vergetelheid

   Samenwerking privacytoezichthouders

   Boetes

   Hoogte van de boete

   Wanneer een boete

   Leidende toezichthouder

   Minnelijke schikkingen

   Relevant en gemotiveerd bezwaar

   Territoriaal toepassingsgebied AVG

   Toepassing artikel 60 AVG

   Toepassing artikel 65(1)(a) AVG

   EDPB-guidelines in consultatie

   Bij de meeste guidelines publiceert de EDPB eerst een conceptversie. Deze versie staat een tijd open voor openbare consultatie. Belanghebbenden kunnen dan laten weten wat zij vinden en waarover zij zich zorgen maken. Daarna stelt de EDPB de definitieve versie van de guidelines vast.

   Er staan momenteel geen guidelines open voor consultatie.