Internationale samenwerking

De verwerking van persoonsgegevens stopt niet bij de Nederlandse grens. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) werkt daarom intensief samen met partners binnen en buiten Europa. Bijvoorbeeld door kennis uit te wisselen of een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten.

Op deze pagina

  1. Algemene informatie

De AP werkt intensief samen binnen Europa. Dit gebeurt in de eerste plaats binnen de European Data Protection Board (EDPB)

Bekijk het overzicht van AVG-guidelines van de EDPB

Daarnaast werkt de AP samen in vaste comités voor gecoördineerd toezicht op politie, justitie en grensbewaking. De AP neemt namens Nederland deel aan het toezicht op Europol, Eurojust en EOM en op Europese informatiesystemen.

De AP werkt vooral samen binnen Europa. Maar ook buiten Europa werkt de AP samen met privacytoezichthouders uit andere landen.

Gerelateerde thema's en onderwerpen

Politie en justitie

Europese informatiesystemen

De lidstaten van de Europese Unie (EU) wisselen (persoons)gegevens uit om de grenzen van het Schengengebied te bewaken en om politiële en justitiële taken uit te voeren.
Ga naar onderwerp
Politie en justitie

Europol, Eurojust en EOM

Europol, Eurojust en het Europees Openbaar Ministerie (EOM) hebben als taak om ernstige vormen van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad in de Europese Unie (EU) te bestrijden.
Ga naar onderwerp