Internationale samenwerking

De verwerking van persoonsgegevens stopt niet bij de Nederlandse grens.

Op deze pagina

  1. Algemene informatie

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) werkt intensief samen met Europese en internationale partners buiten Europa. Bijvoorbeeld door kennis uit te wisselen of een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten.

Gerelateerde thema's en onderwerpen

Politie en justitie

Europese informatiesystemen

De lidstaten van de Europese Unie (EU) wisselen (persoons)gegevens uit om de grenzen van het Schengengebied te bewaken en om politiële en justitiële taken uit te voeren.
Ga naar onderwerp