Recht op beperking van de verwerking

Mensen hebben het recht om organisaties te vragen tijdelijk te stoppen met het gebruik van hun persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als zij een organisatie hebben gevraagd om hun gegevens te wijzigen, maar de organisatie dit verzoek nog moet beoordelen. Dit heet het recht op beperking van de verwerking.

Op deze pagina

Wanneer beperking van de verwerking mogelijk is

Mensen kunnen om beperking van de verwerking vragen in de volgende situaties:

  • gegevens zijn mogelijk onjuist (kloppen niet);
  • verwerking gegevens is onrechtmatig;
  • gegevens zijn niet meer nodig;
  • bezwaar gemaakt tegen verwerking gegevens.

Gegevens zijn mogelijk onjuist

Heeft iemand aangegeven dat een organisatie onjuiste gegevens van deze persoon gebruikt? En de organisatie gevraagd deze gegevens te wijzigen? Dan mag de organisatie deze gegevens niet gebruiken zolang de organisatie nog niet heeft gecontroleerd of de gegevens wel kloppen.

Verwerking gegevens is onrechtmatig

Een organisatie mag bepaalde gegevens van iemand niet verwerken volgens de privacyregels. En moet de gegevens dus eigenlijk verwijderen (wissen). Maar diegene wil niet dat de organisatie de gegevens verwijdert. Bijvoorbeeld omdat die de gegevens later nog wil opvragen.

Gegevens zijn niet meer nodig

Een organisatie heeft iemands persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. En moet deze gegevens dus eigenlijk verwijderen. Maar deze persoon wil niet dat de organisatie de gegevens verwijdert, omdat die de gegevens nog nodig heeft voor een rechtsvordering. Bijvoorbeeld een juridische procedure waarbij diegene betrokken is.

Bezwaar gemaakt tegen verwerking gegevens

Maakt iemand bij een organisatie bezwaar tegen het verwerken van gegevens vanwege de specifieke situatie van deze persoon? Dan moet de organisatie stoppen met de gegevens te verwerken. Tenzij de organisatie heel goede redenen heeft om de gegevens te blijven verwerken, die zwaarder wegen dan  de belangen van deze persoon. Zolang nog niet duidelijk is wat zwaarder weegt, mag de organisatie de gegevens niet gebruiken.

Vragen om beperking van de verwerking

Wilt u dat een organisatie de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt? Vraag dit dan schriftelijk aan de organisatie, per e-mail of brief. U kunt voor uw verzoek de voorbeeldbrief beperking verwerking van de Autoriteit Persoonsgegevens gebruiken.

Verwerking beperkt

Besluit de organisatie om de verwerking van uw gegevens te beperken? Dan moet de organisatie dit zo snel mogelijk doen. Dat is uiterlijk binnen 1 maand.

Andere organisaties informeren

Heeft de organisatie uw gegevens het afgelopen jaar aan andere organisaties doorgegeven? Dan moet de organisatie aan deze andere organisaties doorgeven dat het gebruik van uw gegevens is beperkt. En dat die andere organisaties het gebruik van uw gegevens dus ook moeten beperken.

Wilt u weten welke organisaties op die manier zijn geïnformeerd, dan kunt u dat aan de organisatie vragen. De organisatie is verplicht u hierop antwoord te geven.

Voor organisaties: recht op beperking verwerking in de praktijk

Ontvangt u als organisatie een verzoek om de verwerking van gegevens te beperken? Kijk dan bij Privacyrechten in de praktijk voor wat u moet doen om volgens de regels met het verzoek om te gaan (o.a. identiteit aanvrager controleren, reactietermijn).