Recht van bezwaar

Mensen hebben in 2 situaties het recht aan een organisatie te vragen hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit heet het recht van bezwaar. Mensen kunnen bezwaar maken tegen het gebruik van hun persoonsgegevens vanwege hun specifieke situatie. Of omdat zij geen direct marketing willen ontvangen.

Op deze pagina

Recht van bezwaar: specifieke situatie

Mensen kunnen bezwaar maken tegen het gebruik van hun persoonsgegevens vanwege hun specifieke situatie, oftewel: hun bijzondere persoonlijke omstandigheden. Het beleid van de organisatie is toegestaan, maar de omstandigheden vragen om een nieuwe afweging.  

Bijvoorbeeld wanneer iemand als patiënt heeft meegedaan aan een medisch onderzoek en er later achter komt dat een bekende als onderzoeker bij dat centrum werkt. Misschien heeft diegene dan liever niet dat de onderzoeksgegevens nog worden gebruikt.

Bezwaar maken specifieke situatie

Wilt u niet dat een organisatie uw persoonsgegevens gebruikt vanwege uw specifieke situatie? Dan kunt u bezwaar maken door een e-mail of brief te sturen. Daarmee dwingt u de organisatie om een afweging te maken. U kunt voor uw verzoek de voorbeeldbrief bezwaar specifieke situatie van de Autoriteit Persoonsgegevens gebruiken.

Heeft u bezwaar gemaakt vanwege uw specifieke situatie? Dan moet de organisatie stoppen met uw gegevens te verwerken. Tenzij de organisatie heel goede redenen heeft om uw gegevens te blijven verwerken, die zwaarder wegen dan uw belangen. Of die te maken hebben met een rechtsvordering. Zolang nog niet duidelijk is wat zwaarder weegt, mag de organisatie uw gegevens niet gebruiken.

Recht van bezwaar: direct marketing

Een organisatie waarbij u klant bent, mag u (onder bepaalde voorwaarden) reclamepost sturen zonder dat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Wilt u geen reclamepost meer ontvangen van deze organisatie? Dan kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing door een e-mail of brief te sturen. U kunt voor uw verzoek de voorbeeldbrief bezwaar direct marketing van de Autoriteit Persoonsgegevens gebruiken.

Heeft u bezwaar gemaakt tegen direct marketing, dan mag de organisatie u geen reclamepost meer sturen. De organisatie mag u niet vragen waarom u bezwaar maakt.