Recht op rectificatie

Mensen hebben recht op rectificatie. Dat houdt in dat zij organisaties kunnen vragen hun persoonsgegevens te rectificeren (wijzigen) als die niet kloppen. Bijvoorbeeld nadat zij een inzageverzoek hebben gedaan bij een organisatie en hebben ontdekt dat hun gegevens niet juist zijn. Of niet compleet. Zij kunnen de organisatie dan vragen hun gegevens aan te passen of aan te vullen.

Kloppen de persoonsgegevens niet die een organisatie van iemand gebruikt? Dan kan dat vervelende gevolgen hebben voor deze persoon. Daarom zijn organisaties er verantwoordelijk voor dat de persoonsgegevens die zij verwerken altijd juist zijn. En moeten zij de gegevens updaten als dat nodig is.

Op deze pagina

Wanneer rectificatie wel en niet mogelijk is

Mensen kunnen om rectificatie vragen in een van de volgende situaties:

  • hun persoonsgegevens kloppen niet;
  • hun persoonsgegevens zijn niet compleet.

Mensen kunnen geen rectificatie krijgen als zij het niet eens zijn met een indruk, mening of conclusie van een medewerker van de organisatie. Zij kunnen dan wel aan de organisatie vragen om in ieder geval hun schriftelijke mening aan hun dossier toe te voegen.

Rectificatie vragen

Wilt u uw persoonsgegevens bij een organisatie laten wijzigen of aanvullen? Dan geeft u in een e-mail of brief aan deze organisatie door welke wijzigingen of aanvullingen u wilt. U kunt voor uw verzoek de voorbeeldbrief rectificatie van de Autoriteit Persoonsgegevens gebruiken.

Reactie op verzoek

De organisatie moet binnen 1 maand een reactie geven op uw verzoek. 

  • Besluit de organisatie uw gegevens te wijzigen of aan te vullen? Dan moet de organisatie dit zo snel mogelijk doen. Dat is uiterlijk binnen 1 maand.
  • Weigert de organisatie uw verzoek? Dan moet de organisatie u laten weten waarom. Lees wat u kunt doen als u het niet met de weigering eens bent.
  • Reageert de organisatie niet binnen 1 maand? Lees wat u kunt doen als de organisatie niet reageert.

Andere organisaties informeren

Heeft de organisatie uw persoonsgegevens aangepast of aangevuld? En heeft de organisatie in het voorafgaande jaar uw (onjuiste) gegevens aan andere organisaties doorgegeven? Dan moet de organisatie ook zo snel mogelijk de wijzigingen aan deze andere organisaties doorgeven.

Wilt u weten wie de organisatie heeft geïnformeerd over het rectificeren van uw gegevens? Dan kunt u dit aan de organisatie vragen. De organisatie moet u hierop antwoord geven.

Rectificatie openbaar register

Komen uw persoonsgegevens voor in een bij wet opengesteld openbaar register, zoals het Kadaster of het Handelsregister (van de Kamer van Koophandel)? Dan kunt u géén gebruik maken van het recht op rectificatie zoals dat in de privacywet staat.

Bij zo’n openbaar register zijn er namelijk in de betreffende wetgeving bepalingen opgenomen over correctie van gegevens. U kunt aan de houder van het register vragen hoe u uw gegevens kunt laten rectificeren.

Voor organisaties: recht op rectificatie in de praktijk

Ontvangt u als organisatie een verzoek om rectificatie? Kijk dan bij Voor organisaties: privacyrechten in de praktijk voor wat u moet doen om volgens de regels met het verzoek om te gaan (o.a. identiteit aanvrager controleren, reactietermijn).