U maakt bezwaar

Maakt u (of een andere partij) bezwaar tegen een besluit van de AP? Dan verwerken wij persoonsgegevens voor die bezwaarprocedure.

Persoonsgegevens bij bezwaar

Bezwaar maken is mogelijk via onze website of per post.

  • Dient u uw bezwaarschrift in via het webformulier? Dan moet u uw naam, adres en telefoonnummer doorgeven. Uw e-mailadres is niet verplicht. 
  • Dient u uw bezwaarschrift in per post? Dan moet u uw naam, adres en handtekening vermelden. Uw telefoonnummer is niet verplicht. Maar wij vragen u wel om dit te vermelden, zodat wij bij vragen snel contact met u kunnen opnemen.

Zijn er persoonsgegevens vermeld in het bezwaar? Bijvoorbeeld in de omschrijving van het bezwaar of in de stukken die zijn ingediend door u of andere partijen? Dan verwerken wij ook deze persoonsgegevens.

Persoonsgegevens gemachtigde

Dient iemand anders namens u het bezwaarschrift in? Dan registreren wij de contactgegevens van deze gemachtigde.

Gebruik persoonsgegevens

Wij gebruiken deze gegevens om contact met u of uw gemachtigde op te nemen. Bijvoorbeeld:

  • als wij vragen hebben over uw bezwaarschrift;
  • om u in de gelegenheid te stellen om te worden gehoord;
  • om u ons besluit te laten weten.

Wij gebruiken de gegevens ook om een besluit op uw bezwaarschrift te nemen. Tot slot is het voor de behandeling van uw bezwaarschrift noodzakelijk om uw persoonsgegevens te gebruiken richting andere partijen. Bijvoorbeeld de organisatie waarover een klacht gaat.

Hoorzitting

U krijgt de mogelijkheid uw klacht toe te lichten tijdens een hoorzitting bij de AP. Wij verwerken dan uw persoonsgegevens als bezoeker van ons kantoor. Zie verder: U bezoekt het kantoor van de AP.

Van de hoorzitting maken wij een stem- en/of beeldopname, die wij gebruiken om een verslag van de hoorzitting te maken.

Gerechtelijke procedure

Voert u (of een andere partij) vervolgens een rechterlijke procedure over het besluit van de AP op het bezwaar? Lees dan verder bij: U stelt (hoger) beroep in of vraagt een voorlopige voorziening aan.