U stelt (hoger) beroep in of vraagt een voorlopige voorziening aan

Voert u (of een andere partij) een gerechtelijke procedure over een besluit van de AP? Dan verwerken wij persoonsgegevens voor die procedure. Afhankelijk van de zaak kan de procedure bestaan uit een (hoger) beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening.

Persoonsgegevens bij (hoger) beroep of voorlopige voorziening

Wij krijgen van de rechterlijke instantie uw contactgegevens en de stukken die u en andere procespartijen hebben ingediend. Als die stukken persoonsgegevens bevatten, dan verwerken wij deze gegevens ook. Wij verwerken uw persoonsgegevens in de procedure en in de (proces)stukken die wij bij de rechterlijke instantie indienen.

Persoonsgegevens gemachtigde

Procedeert iemand anders namens u? Dan verwerken wij de contactgegevens van deze gemachtigde.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij gebruiken de contactgegevens om contact met u of uw gemachtigde op te nemen. Bijvoorbeeld als wij vragen hebben over uw (hoger) beroepschrift of voorlopige voorziening.

Verder kan het noodzakelijk zijn om uw gegevens te gebruiken richting andere partijen die bij de procedure betrokken zijn. Bijvoorbeeld partijen waaraan het besluit van de AP niet direct is gericht, maar die er wel rechtstreeks door geraakt worden. Zoals de organisatie waarover een klacht gaat.

Tot slot kan de AP ook zelf in hoger beroep gaan. In dat geval verwerken wij soortgelijke persoonsgegevens als hiervoor zijn genoemd.