De AP doet onderzoek naar uw organisatie of naar u

De AP voert onderzoeken uit naar organisaties of natuurlijke personen. Afhankelijk van het soort onderzoek kan de AP alle soorten (bijzondere) persoonsgegevens verwerken.

Wij verzamelen gegevens om onze onderzoeksbevoegdheden te kunnen uitoefenen. Hier kunnen persoonsgegevens bij zitten. Bij een onderzoek kunnen we bijvoorbeeld bewijsmateriaal opvragen en opslaan.

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken van medewerkers van de organisatie die wij onderzoeken. En van personen die voorkomen in de informatie die wij ontvangen tijdens een onderzoek.

Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met andere toezichthouders. Bijvoorbeeld bij een grensoverschrijdend onderzoek.

Sancties en andere maatregelen

Leggen wij na ons onderzoek een sanctie op? Of een andere maatregel, zoals een normoverdragend gesprek? Dan verwerken we contactgegevens van de betrokken personen bij de organisatie waaraan we de sanctie of maatregel opleggen. 

Bevat het dossier (bijzondere) persoonsgegevens? Dan verwerken we die ook. 

Bij het invorderen van een opgelegde sanctie delen wij de voor de inning noodzakelijke persoonsgegevens met het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Procedure tegen een besluit van de AP

Voert u (of een andere partij) een procedure tegen een besluit van de AP? Lees dan verder bij U maakt bezwaar of U stelt (hoger) beroep in of vraagt een voorlopige voorziening aan.