Vergroot contrast

Privacyverklaring melding privacyklacht

Bent u het niet eens met hoe een organisatie met uw persoonsgegevens omgaat? En komt u er samen met de organisatie niet uit? Dan kunt u een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In deze privacyverklaring leest u wat de AP met uw persoonsgegevens doet als u een privacyklacht bij ons meldt.

Afhankelijk van wat u met uw melding wilt bereiken, hebben wij informatie van u nodig. U kunt aan de AP vragen om uw klacht te behandelen. Maar u kunt er ook voor kiezen om met uw melding de AP alleen te informeren. Dit kan ook anoniem.

U leest hierna welke gegevens wij van u verzamelen, waarvoor we die gegevens gebruiken, of dit mag volgens de privacywet en hoe lang we uw gegevens bewaren.

Ook leest u hoe we uw gegevens beveiligen, wat uw privacyrechten zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen als u vragen heeft.

Klacht om te behandelen

Wilt u dat de AP uw privacyklacht behandelt? Dan hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Lees verder over klacht om te behandelen

Wilt u uw gegevens niet aan ons doorgeven? Dan kunnen wij uw klacht niet behandelen. U kunt dan alleen een tip geven om ons te informeren.

Tip om te informeren

Wilt u een anonieme melding doen? Of gaat de melding niet over uw eigen persoonsgegevens (en bent u ook niet gemachtigd om namens iemand anders uw melding te doen bij de AP)?

Dan kunt u de AP niet vragen om uw klacht in behandeling te nemen. Maar u kunt wel een tip geven om de AP te informeren. Lees verder over tip om te informeren

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is. Maar soms zijn wij verplicht om uw gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld als dat in de Archiefwet staat.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Wij nemen verschillende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. De gegevens die u invult op het meldformulier op onze website worden bijvoorbeeld via een beveiligde verbinding naar ons verstuurd. En ook worden deze gegevens tijdens de verzending versleuteld. Dit betekent dat uw gegevens onleesbaar zijn, mochten ze in verkeerde handen terechtkomen.

Welke rechten heeft u?

U heeft een aantal privacyrechten. Zoals het recht om uw gegevens in te zien, uw gegevens te laten corrigeren en, in een aantal gevallen, uw gegevens te laten wissen.

U leest hier alles over in dossier Gebruik uw privacyrechten. Ook vindt u hier voorbeeldbrieven om een verzoek te doen.

Wilt u een verzoek doen aan de AP? Dan kunt u uw brief sturen aan:

Autoriteit Persoonsgegevens
Verzoek privacyrechten
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Wij nemen uw verzoek ook in behandeling als u ons een e-mail stuurt.

Wie zijn wij?

De AP is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland die de bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt. Wij letten er dus op dat organisaties die uw persoonsgegevens gebruiken, zich aan de privacywetgeving houden.

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Of over het gebruik van uw persoonsgegevens door de AP? Neem dan contact op met het Informatie- en Meldpunt Privacy van de AP via 088-1805 250.

U kunt ook contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming (FG), Marte van Graafeiland. U kunt haar bereiken via mmc.vangraafeiland@pelsrijcken.nl en 070-515 3453.