Privacyverklaring telefonisch spreekuur

Op deze pagina leest u wat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) met uw gegevens doet als u gebruikmaakt van het telefonisch spreekuur van de AP.

Deze pagina is onderdeel van de algemene Privacyverklaring van de AP. Daar vindt u meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de AP, wat uw rechten zijn als wij uw gegevens verwerken en hoe u contact met ons kunt opnemen als u vragen heeft.

Welke gegevens?

Tijdens het telefonisch spreekuur worden er telefoonnotities gemaakt. Welke persoonsgegevens we verwerken, ligt aan het soort gesprek. We noteren en bewaren bijvoorbeeld uw telefoonnummer, naam en andere persoonsgegevens die we nodig hebben om u verder te helpen. 

Waarom?

Het telefonisch spreekuur is een onderdeel van de wettelijke taak van de AP, als toezichthouder van de bescherming van persoonsgegevens. 

Mag het?

Wij gebruiken de gegevens om contact met u te kunnen opnemen.

Om uw probleem of vraag te behandelen, is het vaak noodzakelijk dat wij uw gegevens delen met de organisatie waarover uw signaal gaat. Zo krijgt de organisatie de mogelijkheid om te reageren.

We kunnen uw gegevens ook gebruiken in onderzoek dat wij uitvoeren naar een organisatie.

Hoe lang?

Wij bewaren uw gegevens 10 jaar. Als het onderzoeksdossier uiteindelijk bij de rechter ligt (jurisprudentiezaken), dan bewaren we uw gegevens langer.