Privacyverklaring klacht over de AP

Dient u een klacht in over hoe (een medewerker van) de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zich heeft gedragen? Dan verwerkt de AP uw persoonsgegevens. Hier leest u hoe.

Deze pagina is onderdeel van de algemene Privacyverklaring van de AP. Daar vindt u meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de AP, wat uw rechten zijn als wij uw gegevens verwerken en hoe u contact met ons kunt opnemen als u vragen heeft.

Welke gegevens?

Dient u een schriftelijke klacht in? Dan vragen wij om uw naam, adres, handtekening en telefoonnummer. 

Vermeldt u persoonsgegevens in de omschrijving van uw klacht? Of stuurt u stukken mee die persoonsgegevens bevatten? Dan verwerken wij ook deze persoonsgegevens.

Waarom?

Wij gebruiken deze gegevens om contact met u te kunnen opnemen. Ook gebruiken wij deze gegevens om een besluit te nemen over uw klacht.

Mag het?

Wij mogen uw gegevens verwerken omdat dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. In de Algemene wet bestuursrecht staat namelijk dat wij in principe binnen 6 weken een klacht moeten afhandelen.

Hoe lang?

Wij bewaren uw gegevens 10 jaar.