Controle van werknemers

Werkgevers kunnen de behoefte hebben om hun werknemers te controleren. Bijvoorbeeld als mensen thuiswerken. Monitoring van personeel is niet altijd verboden. Maar werkgevers moeten wel rekening houden met de privacy van hun werknemers.

Op deze pagina

  1. Algemene informatie

Het recht van mensen op privacy geldt namelijk net zo goed op de werkvloer als daarbuiten. Werkgevers mogen hun werknemers dus niet zomaar controleren. Bij dit onderwerp leest u wat de voorwaarden zijn voor controle van werknemers.

Snelle antwoorden

Mag mijn werkgever mij controleren als ik thuiswerk?

Methoden om u te monitoren als u thuiswerkt, zijn heel ingrijpend voor uw privacy. Zoals speciale software die registreert wat u op uw computer doet. Uw werkgever moet daarom goed kijken of het wel noodzakelijk is om zulke methoden te gebruiken.

Vaak kan uw werkgever u ook op een andere manier controleren, die minder ingrijpend is. Bijvoorbeeld door afspraken te maken over wat u moet doen op een dag en hoe u zich daarover kunt verantwoorden.

Verder moet uw werkgever altijd voldoen aan de algemene voorwaarden voor controle van werknemers.

Lees meer: Controle thuiswerkende werknemers

Mag mijn werkgever een gps-tracker plaatsen in mijn auto?

Ja, uw werkgever mag gps plaatsen in uw auto van de zaak. Of een ander track & trace-systeem. Zoals een boordcomputer of black box. Uw werkgever moet zich daarbij wel houden aan de voorwaarden uit de privacywet, de AVG. Zo mag het alleen als het noodzakelijk is.

Verder moet uw werkgever altijd voldoen aan de algemene voorwaarden voor controle van werknemers. Uw werkgever moet bijvoorbeeld eerst instemming vragen aan de ondernemingsraad (OR).
 

Mag mijn werkgever mij testen op alcohol, drugs of medicijnen?

Nee, meestal is dat verboden. De functies waarbij dit wel mag, zijn vastgelegd in de wet. Zoals piloot, schipper of spoorwegmachinist.

Lees meer: Controle op alcohol, drugs of medicijnen

Mag mijn werkgever mij controleren met een (verborgen) camera?

Uw werkgever mag soms camera’s gebruiken om personeel en eigendommen te beveiligen. Maar uw werkgever mag deze camerabeelden niet gebruiken om u aan te spreken of te beoordelen.

Een verborgen camera mag normaal gesproken niet. Maar is er bijvoorbeeld vaak sprake van diefstal of fraude op uw werk? Dan mag uw werkgever onder strenge voorwaarden een verborgen camera gebruiken om werknemers te controleren.

Lees meer: Cameratoezicht bij organisaties

Mag mijn werkgever mijn e-mail, internet- en telefoongebruik controleren?

Ja, dat mag. Uw werkgever mag voorwaarden stellen aan het gebruik van e-mail, internet en zakelijke telefoon op het werk. Of bepaalde soorten gebruik verbieden. Vervolgens mag uw werkgever controles uitvoeren.

Uw werkgever moet u wel laten weten wat de regels zijn en dat controle mogelijk is. En uw werkgever moet zich houden aan de voorwaarden uit de privacywet, de AVG.

Lees meer: Controle van communicatiemiddelen

Mag mijn werkgever mijn telefoongesprekken opnemen?

Ja, dat mag als dat noodzakelijk is. Bijvoorbeeld om de telefonische dienstverlening in een callcenter te verbeteren. U heeft wel het recht om het te weten als uw gesprek wordt opgenomen. En uw werkgever moet zich houden aan de voorwaarden uit de privacywet, de AVG.

Doorlopend uw telefoongesprekken opnemen mag alleen als dat noodzakelijk is voor de dienstverlening, zoals bij telefonische beursorders. Uw werkgever mag de opnames dan alleen gebruiken als bewijs voor de gesloten overeenkomst.

Lees meer: Telefoongesprekken opnemen

Mag mijn werkgever in mijn mailbox kijken als ik er niet ben?

Ja, dat mag als u langere tijd afwezig bent. Bijvoorbeeld door ziekte of vakantie. Maar uw werkgever mag alleen uw zakelijke e-mail lezen, niet uw privémail. En uw werkgever moet zich houden aan de voorwaarden uit de privacywet, de AVG. Tip: bewaar uw privémail in een map met de naam ‘Persoonlijk’.

Lees meer: Checken e-mail afwezige werknemers

Mag mijn werkgever controleren wat ik op sociale media zeg over mijn werk?

Ja, dat mag. Maar alleen als het om openbare informatie gaat. Uw werkgever kan niet afdwingen dat u een connectie-, volg- of vriendschapsverzoek accepteert. Of uw inloggegevens deelt. En uw werkgever moet zich houden aan de voorwaarden uit de privacywet, de AVG.

Lees meer: Controle sociale media

Kan ik mijn gegevens bij een organisatie inzien, laten verbeteren of laten verwijderen?

Ja, dat kan. Als een organisatie uw persoonsgegevens gebruikt, heeft u een aantal rechten. Zo houdt u grip op uw gegevens. Dit zijn de belangrijkste privacyrechten:

Wilt u weten welke rechten u nog meer heeft? Kijk dan bij Privacyrechten AVG.

Wat kan ik doen als ik een vraag of klacht heb over het gebruik van mijn persoonsgegevens?

Ga met uw vragen of klachten altijd eerst naar de organisatie die uw persoonsgegevens gebruikt. Heeft u een klacht en komt u er samen met de organisatie niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gerelateerde thema's en onderwerpen

Cameratoezicht

Cameratoezicht bij organisaties

Cameratoezicht in of rond bijvoorbeeld een winkel, horecagelegenheid, sportclub, school of zorginstelling kan helpen om eigendommen, bezoekers en personeel te beschermen.
Ga naar onderwerp
Werk en uitkering

Ondernemingsraad

Rekening houden met privacy op de werkvloer is heel belangrijk. De ondernemingsraad (OR) speelt daarbij een grote rol.
Ga naar onderwerp
Werk en uitkering

Screening

Screening van sollicitanten en werknemers is alleen onder bepaalde wettelijke voorwaarden toegestaan.
Ga naar onderwerp