Screening

Voor werkgevers is het van belang om betrouwbare werknemers in dienst te hebben. Screening van sollicitanten en werknemers is een hulpmiddel om de risico’s te beperken. Voor bepaalde functies is screening zelfs wettelijk verplicht.

Op deze pagina

  1. Algemene informatie

Screening kan echter zeer ingrijpend zijn voor de privacy van de betrokken sollicitant of werknemer. Daarom is screening alleen onder bepaalde wettelijke voorwaarden toegestaan.

Snelle antwoorden

Mag mijn (aanstaande) werkgever mij screenen?

Als u solliciteert bij een werkgever, kan deze een screening (laten) uitvoeren. Bent u eenmaal in dienst? Dan kan uw werkgever u screenen als dit noodzakelijk is door de aard van uw functie. Bijvoorbeeld als u bij de politie werkt. Voor sommige functies is screening wettelijk verplicht, bijvoorbeeld in de kinderopvang.

Screening kan zeer ingrijpend zijn voor uw privacy. Daarom mag een werkgever u alleen screenen als deze aan de (wettelijke) voorwaarden voor screening voldoet. Die voorwaarden zijn bedoeld om uw privacy te beschermen.

Moet ik bij iedere detachering opnieuw gescreend worden?

Nee, het is meestal niet nodig dat u telkens opnieuw een screening ondergaat zodra uw werkgever u detacheert bij een andere organisatie. Tenzij voor het werken bij deze andere organisatie speciale (veiligheids)eisen gelden. Of de organisatie kan aantonen dat een screening om een andere reden noodzakelijk is. Dan mag u wel opnieuw worden gescreend. Zie verder: Screening bij detachering.

Mag ik als werkgever iemand screenen zonder dit te vertellen?

Nee, dat mag niet. U bent verplicht de sollicitant of werknemer die u wilt screenen vooraf te laten weten:

  • dat er een screening plaatsvindt;
  • waarom een screening noodzakelijk is;
  • welke gegevens u onderzoekt;
  • waarom deze gegevens relevant zijn voor de betreffende functie.

Na afloop van de screening moet u de sollicitant of werknemer informeren over de uitkomsten van de screening.

Als iemand zelf toestemming geeft voor een screening, dan mag het toch?

Nee, toestemming van sollicitanten of werknemers is niet rechtsgeldig. Door hun afhankelijke positie ten opzichte van u kunnen zij niet de wettelijke vereiste vrije toestemming geven. Zie verder: Toestemming niet geldig.

Kan ik mijn gegevens bij een organisatie inzien, laten verbeteren of laten verwijderen?

Ja, dat kan. Als een organisatie uw persoonsgegevens gebruikt, heeft u een aantal rechten. Zo houdt u grip op uw gegevens. Dit zijn de belangrijkste privacyrechten:

Wilt u weten welke rechten u nog meer heeft? Kijk dan bij Privacyrechten AVG.

Wat kan ik doen als ik een vraag of klacht heb over het gebruik van mijn persoonsgegevens?

Ga met uw vragen of klachten altijd eerst naar de organisatie die uw persoonsgegevens gebruikt. Heeft u een klacht en komt u er samen met de organisatie niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.