Screening bij detachering

Detacheert u werknemers of leent u werknemers uit? Dan is het meestal niet nodig om de  werknemer voor elke detachering of opdracht opnieuw te screenen. Ook is het meestal niet nodig dat u een verklaring omtrent het gedrag (VOG) van de werknemer doorstuurt aan de opdrachtgever.

Op deze pagina

Eenmalige screening

Het is aan te raden dat u als werkgever eenmalig een screening doet. Tenzij een wet anders voorschrijft. Een opdrachtgever kan dan aan u vragen welke screeningsmethoden zijn toegepast. En of hieruit bezwaren naar voren zijn gekomen.

Is er een verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor uw werknemer afgegeven? Dan kan de opdrachtgever die bij twijfel opvragen.

Wanneer wel opnieuw screenen

Gaat de opdrachtgever daarmee niet akkoord? En heeft de opdrachtgever zelf een aantoonbare noodzaak om te screenen? Bijvoorbeeld dat er speciale veiligheidseisen gelden voor het werken bij de opdrachtgever? Dan mag de opdrachtgever uw werknemer opnieuw screenen.

VOG doorsturen aan opdrachtgever

Een VOG van een werknemer doorsturen aan een opdrachtgever mag alleen onder strikte voorwaarden. Meestal is het niet nodig dat u de VOG doorstuurt. Het is voldoende als u laat weten dat er geen belemmeringen zijn voor uw werknemer om bij de opdrachtgever aan de slag te gaan.

Vindt de opdrachtgever het noodzakelijk om te weten of er een VOG is afgegeven voor uw medewerker? Of vindt u het zelf noodzakelijk om deze informatie met de opdrachtgever te delen? Dan moeten de opdrachtgever en u de noodzaak voor het uitwisselen van deze informatie kunnen motiveren. Het feit alleen dat de opdrachtgever de informatie opvraagt, is in dit geval niet voldoende.