AP signaleert privacyrisico’s op werkvloer en in sociale zekerheid

Thema's:
Controle van werknemers
Uitkering en sociale zekerheid
Personeelsgegevens
Ondernemingsraad
Algoritmes uitgelegd

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft trends en ontwikkelingen op het gebied van privacy in kaart gebracht die spelen binnen de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. De AP ziet een aantal grote risico’s, onder meer door algoritmes en artificiële intelligentie (AI).

De AP constateert in het Sectorbeeld Arbeid en Sociale Zekerheid dat:

  • Er over de hele linie meer gebruik wordt gemaakt van – en geëxperimenteerd wordt met – algoritmes en AI.
  • Werkgevers met algoritmes hun werknemers nauwlettender in de gaten houden.
  • Werkgevers ook op andere manieren personeel controleren, bijvoorbeeld via camera’s en sensoren op de werkplek en met alcohol- en drugstests.
  • Overheidsinstanties ook steeds vaker algoritmes en AI gebruiken, bijvoorbeeld bij het opsporen van uitkeringsfraude.

Adviezen aan werkgevers en uitkeringsinstanties

De AP raadt organisaties onder meer aan om een volwaardige invulling te geven aan de positie van de functionaris gegevensbescherming (FG). Dat is een voor veel organisaties wettelijk verplichte medewerker die binnen de organisatie toezicht houdt op de naleving van de privacywet AVG

En als organisaties persoonsgegevens van de eigen medewerkers willen verwerken – bijvoorbeeld omdat werkgevers hun personeel willen kunnen volgen – dan heeft de ondernemingsraad daarin een belangrijke stem, eentje die zelfs wettelijk is vastgelegd. Daar wijst de AP ook graag op.

Goede bedoelingen

Dat werkgevers hun werknemers in de gaten houden en controleren, kan ook komen doordat werkgevers juist een veilige werkomgeving willen creëren voor hun personeel. En uitkeringsinstanties willen misschien wel mensen kunnen opsporen omdat die anders een mogelijke uitkering dreigen mis te lopen. 

Toch moeten organisaties ook bij zulke goedbedoelde acties heel goed rekening houden met de privacy van de mensen om wie het gaat. Juist ook om te voorkomen dat er iets misgaat. Dit geldt nog sterker omdat mensen voor een groot deel afhankelijk zijn van hun werkgever of uitkeringsinstantie.

""

Publicaties