Uitkering en sociale zekerheid

Om te beoordelen of iemand een uitkering of toeslag kan krijgen, zijn veel persoonsgegevens nodig. Zoals financiële gegevens.

Op deze pagina

  1. Algemene informatie

Dit kan ingrijpend zijn voor de privacy van deze persoon. Daarom mogen alleen gegevens worden opgevraagd die strikt noodzakelijk zijn om te beslissen of iemand het recht heeft om een uitkering of toeslag te (blijven) krijgen.

Snelle antwoorden

Kan ik als uitkeringsinstantie de grondslag toestemming gebruiken?

Nee, meestal is toestemming geen geldige grondslag voor bestuursorganen om persoonsgegevens van burgers te verwerken. Toch kunt u als uitkeringsinstantie in een situatie komen waarin het vragen van toestemming wenselijk is: u wilt ervoor zorgen dat mensen in een kwetsbare positie hulp krijgen van andere organisaties. In die situatie kan er soms toch sprake zijn van geldige toestemming bij een bestuursorgaan.
 

Kan ik mijn gegevens bij een organisatie inzien, laten verbeteren of laten verwijderen?

Ja, dat kan. Als een organisatie uw persoonsgegevens gebruikt, heeft u een aantal rechten. Zo houdt u grip op uw gegevens. Dit zijn de belangrijkste privacyrechten:

Wilt u weten welke rechten u nog meer heeft? Kijk dan bij Privacyrechten AVG.

Wat kan ik doen als ik een vraag of klacht heb over het gebruik van mijn persoonsgegevens?

Ga met uw vragen of klachten altijd eerst naar de organisatie die uw persoonsgegevens gebruikt. Heeft u een klacht en komt u er samen met de organisatie niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.