Uw privacy bij een uitkering of toeslag

Vraagt u een uitkering of toeslag aan? Dan moet u bepaalde gegevens doorgeven, bijvoorbeeld aan het UWV, de sociale dienst of de Belastingdienst. Die gegevens zijn nodig om te bepalen of u recht heeft op een uitkering of toeslag. Maar de organisatie waaraan u gegevens moet aanleveren, mag niet zomaar alles aan u vragen.

Op deze pagina

U vraagt een uitkering of toeslag aan

Als u een uitkering of toeslag aanvraagt, krijgt u te maken met een uitvoeringinstantie. Dat is een organisatie die de wettelijke regels voor uitkeringen of toeslagen uitvoert. Bij deze organisatie doet u uw aanvraag. Bijvoorbeeld:

  • U vraagt een werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) aan. Dat doet u bij het UWV Werkbedrijf.
  • U vraagt AOW aan. Dat doet u bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
  • U vraagt een bijstandsuitkering aan. Dit doet u bij de sociale dienst van uw gemeente.
  • U vraagt een toeslag aan, zoals kinderopvangtoeslag, huurtoeslag of zorgtoeslag. Dit doet u bij de Belastingdienst.

Benodigde gegevens voor beoordeling van uw aanvraag

De uitvoeringsinstantie moet beoordelen of u recht heeft op een uitkering of toeslag. Daarvoor heeft de instantie persoonsgegevens van u nodig. Bijvoorbeeld:

  • gegevens over uw arbeidsverleden;
  • financiële gegevens, zoals uw inkomen of huurprijs.

Uw gegevens vastleggen mag

De uitvoeringsinstantie is wettelijk bevoegd om uw persoonsgegevens vast te leggen als u een uitkering of toeslag aanvraagt. Dat betekent: het staat in de wet dat de uitvoeringsinstantie dit mag. Bijvoorbeeld in de Participatiewet.

Alleen noodzakelijke gegevens

De uitvoeringsinstantie moet daarbij rekening houden met uw privacy. Want u moet veel persoonlijke informatie afstaan. Daarom mag de uitvoeringsinstantie alleen gegevens bij u opvragen die strikt noodzakelijk zijn.

Dat betekent: gegevens die echt nodig zijn om te bepalen of u het recht heeft om een uitkering of toeslag te krijgen. En als u eenmaal een uitkering of toeslag heeft, of u het recht heeft om die te blijven krijgen.

Voor meer informatie over wat de sociale dienst wel en niet aan u mag vragen, zie: Uw privacy bij de sociale dienst.