Zieke werknemers

Bij de begeleiding en re-integratie van zieke werknemers kunnen verschillende partijen een rol spelen. Zoals de werkgever, de arbodienst of bedrijfsarts, een re-integratiebedrijf en het UWV.

Op deze pagina

  1. Algemene informatie

Deze partijen verwerken gegevens over de zieke werknemers, waaronder persoonsgegevens over hun gezondheid. Dit zijn bijzondere persoonsgegevens, wat betekent dat het zeer privacygevoelige gegevens zijn. Daarom gelden er strenge regels voor het vastleggen en delen van informatie over zieke werknemers.

Snelle antwoorden

Mag mijn werkgever vragen wat ik heb als ik me ziek meld?

Nee, dat mag niet. U mag het wel zelf vertellen als u dat wilt, maar uw werkgever mag het dan niet registreren. Alleen de arbodienst of bedrijfsarts mag uw medische gegevens vragen en opslaan.

Wel mag uw werkgever gegevens aan u vragen die noodzakelijk zijn om te kunnen beoordelen hoe het verder moet met uw werkzaamheden. Bijvoorbeeld wanneer u weer verwacht op het werk te zijn. En of er nog lopende afspraken zijn waarmee iets moet gebeuren.

Zie ook: Regels voor werkgevers bij zieke werknemers.

Ben ik na mijn ziekmelding verplicht om een vragenlijst in te vullen?

Heeft u zich ziek gemeld, dan kunt u een vragenlijst krijgen van de arbodienst of bedrijfsarts waarin om medische informatie wordt gevraagd. U bent verplicht deze vragenlijst in te vullen.

De arbodienst of bedrijfsarts mag de ingevulde vragenlijst niet aan uw werkgever doorgeven. Dit mag zelfs niet als u hiervoor toestemming zou geven. De arbodienst of bedrijfsarts mag alleen informatie over u aan uw werkgever geven die noodzakelijk is voor uw werkgever om te weten. Zoals de verwachte ziekteduur en uw beperkingen en mogelijkheden.

Uw werkgever mag ook niet rechtstreeks aan u vragen een vragenlijst in te vullen waarin medische gegevens worden gevraagd. Ook niet met uw toestemming.

Mag mijn werkgever controleren of ik echt ziek ben?

Dat mag uw werkgever niet zelf doen. Uw werkgever mag dit wel aan de arbodienst of bedrijfsarts vragen. Maar uw werkgever mag hierbij niet meer inbreuk maken op uw privacy dan nodig.

Uw werkgever mag bijvoorbeeld wel eisen dat u naar het spreekuur van de arbodienst of bedrijfsarts komt (als u dat kunt), maar niet dat u de hele dag thuis bent. Zie verder: Controleren of werknemer ziek is.

Mag mijn werkgever van mij eisen dat ik een smartwatch draag en de gegevens deel?

Nee, dat mag niet. Uw werkgever mag u een wearable cadeau doen, zoals een smartwatch. Zodat u zelf aan de slag kunt om uw fitheid te verbeteren. Maar uw werkgever mag geen inzicht krijgen in de informatie uit uw wearable. Zoals uw aantal stappen, hartslag, verbrande calorieën en slaappatroon.

Het gaat namelijk om gegevens over uw gezondheid. Uw werkgever mag deze gegevens niet hebben. Zelfs niet als u hiervoor toestemming zou geven. Alleen als u dat zelf wilt, kunt u uw gegevens delen of vergelijken met de gegevens van collega’s die ook een wearable dragen. 

Meer weten? Lees: Ziektepreventie bij werknemers.

Kan ik mijn gegevens bij een organisatie inzien, laten verbeteren of laten verwijderen?

Ja, dat kan. Als een organisatie uw persoonsgegevens gebruikt, heeft u een aantal rechten. Zo houdt u grip op uw gegevens. Dit zijn de belangrijkste privacyrechten:

Wilt u weten welke rechten u nog meer heeft? Kijk dan bij Privacyrechten AVG.

Wat kan ik doen als ik een vraag of klacht heb over het gebruik van mijn persoonsgegevens?

Ga met uw vragen of klachten altijd eerst naar de organisatie die uw persoonsgegevens gebruikt. Heeft u een klacht en komt u er samen met de organisatie niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gerelateerde thema's en onderwerpen

Gezondheid

Gezondheidsgegevens gebruiken en delen

Gegevens over iemands gezondheid zijn bijzondere persoonsgegevens. Deze gezondheidsgegevens staan bijvoorbeeld in een medisch dossier.
Ga naar onderwerp
Werk en uitkering

Gegevens over gezondheid bij sollicitaties

Als werkgever mag u tijdens een sollicitatiegesprek vrijwel nooit vragen naar de gezondheid van de sollicitant.
Ga naar de informatiepagina
Werk en uitkering

Personeelsgegevens

Welke persoonsgegevens van hun werknemers mogen werkgevers registreren en doorgeven binnen en buiten de organisatie?
Ga naar onderwerp