Ondernemingsraad

Werkgevers verwerken veel persoonsgegevens van hun werknemers. Sommige van die verwerkingen kunnen heel ingrijpend zijn. Daarom is rekening houden met privacy op de werkvloer heel belangrijk. De ondernemingsraad (OR) speelt daarbij een grote rol.

Op deze pagina

  1. Algemene informatie

De OR heeft instemmingsrecht, initiatiefrecht en adviesrecht. In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is vastgelegd:
 

  • Wanneer de werkgever de OR om instemming of advies moet vragen. Het instemmingsrecht geldt onder meer bij een regeling voor het gebruik van een personeelsvolgsysteem
  • Dat de OR zich op eigen initiatief kan uitspreken over het gebruik van personeelsgegevens. Bijvoorbeeld vanwege klachten van werknemers.

Snelle antwoorden

Hoe is mijn privacy als OR-lid gewaarborgd?

Uw werkgever mag post die aan de OR is gericht niet openen. Ook mag uw werkgever uw telefoongesprekken, e-mailberichten en internetgebruik niet controleren.

Maar dat geldt alleen als de communicatie te maken heeft met de OR-activiteiten. Daarbuiten bent u als OR-lid gelijk aan gewone werknemers.

En dus mag uw werkgever, net als bij elke andere werknemer, ook bij u controleren of u zich bijvoorbeeld schuldig maakt aan verboden gebruik van communicatiemiddelen. Zoals websites bezoeken met ongepaste of illegale inhoud.

Wat kunnen we als OR doen om regelingen te beoordelen op privacy?

Om door de werkgever voorgestelde regelingen goed te kunnen beoordelen, is het belangrijk dat u als OR goed voorbereid bent. En dat u waar nodig kritische vragen aan de werkgever stelt. Het OR-privacyboekje helpt u bij de voorbereiding.

Hebben we als OR iets te zeggen over het aanstellingsbeleid?

Ja. Wil een werkgever regelingen op het gebied van het aanstellingsbeleid vaststellen, wijzigen of intrekken? Zoals regels voor de sollicitatieprocedure? Dan moet de werkgever instemming vragen aan de OR. Ook over de uitvoering van de regelingen heeft u als OR iets te zeggen.

In het aanstellingsbeleid kunnen bijvoorbeeld de volgende onderwerpen staan die privacyaspecten hebben:
 

Gerelateerde thema's en onderwerpen

Werk en uitkering

Controle van werknemers

Werkgevers kunnen de behoefte hebben om hun werknemers te controleren. Mag dat?
Ga naar onderwerp
Werk en uitkering

Personeelsgegevens

Welke persoonsgegevens van hun werknemers mogen werkgevers registreren en doorgeven binnen en buiten de organisatie?
Ga naar onderwerp
Werk en uitkering

Sollicitaties

Tijdens sollicitaties verzamelen werkgevers veel persoonsgegevens van sollicitanten. Hiermee moeten zij zorgvuldig omgaan.
Ga naar onderwerp