Controle van werknemers op afstand

Wilt u werknemers controleren die niet op de werkvloer aanwezig zijn? Zoals medewerkers die thuiswerken of die onderweg zijn in een bedrijfswagen? Dan moet u zich allereerst houden aan de algemene voorwaarden voor controle van werknemers. Daarnaast zijn er enkele specifieke aandachtspunten, die gaan over het afwegen van uw belang tegen het privacybelang van uw werknemers. Methoden om werknemers op afstand te volgen kunnen namelijk heel ingrijpend voor hen zijn.

Op deze pagina

Algemene voorwaarden controle werknemers

U moet bij het controleren van uw werknemers op afstand voldoen aan de algemene voorwaarden voor controle van werknemers. Die gelden altijd als u uw personeel wilt controleren, ongeacht waar het precies om gaat. Daarnaast is er een aantal specifieke aandachtspunten voor de controle van thuiswerkende werknemers en van werknemers die in een bedrijfswagen rijden.

Controle thuiswerkende werknemers

Veel methoden om thuiswerkers te monitoren zijn heel ingrijpend voor hun privacy. Bijvoorbeeld speciale software die registreert wat zij op hun computer doen (zoals in- en uitloggen, toetsaanslagen, gebruik van e-mail en internet). Of software waarmee screenshots of foto’s van hun thuiswerkplek gemaakt kunnen worden, via de webcam.

U moet daarom goed kijken of het wel noodzakelijk is om zulke methoden te gebruiken. Vaak kunt u uw werknemers ook op een andere manier controleren, die minder ingrijpend is. Bijvoorbeeld door afspraken te maken over wat iemand moet doen op een dag en hoe diegene zich daarover kan verantwoorden.

U moet ook kunnen beargumenteren waarom uw belang zwaarder weegt dan de rechten en belangen van uw werknemers. Bij heel ingrijpende methoden om werknemers te monitoren weegt hun privacybelang meestal zwaarder.

Controle werknemers met gps-tracker

Wilt u gps-trackers plaatsen in uw bedrijfsauto’s? Of een ander track & trace-systeem, zoals een boordcomputer of black box? Dan is de belangrijkste voorwaarde uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) dat u daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft. En dat het plaatsen van gps-trackers in bedrijfswagens hierbij noodzakelijk is.

Een gerechtvaardigd belang kan bijvoorbeeld zijn dat u de mogelijkheid wilt hebben om na te gaan welke auto zich het dichtst in de buurt van een klant bevindt, zodat u die auto naar de klant kunt sturen.

Dit gerechtvaardigd belang moet zwaarder wegen dan de rechten en belangen van uw werknemers. Zoals hun recht op privacy. U moet deze afweging maken en kunnen beargumenteren waarom uw belang zwaarder weegt.