Vergroot contrast

Vraag 2

Heeft u zelf al een klacht ingediend bij de organisatie waar uw klacht over gaat?

Als u vermoedt dat een organisatie uw persoonsgegevens verwerkt in strijd met de wet, neem dan eerst zelf contact op met die organisatie. Die organisatie kan het probleem wellicht gelijk oplossen. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Antwoord: