Overheid

De overheid is een van de grootste verwerkers van persoonsgegevens. Natuurlijk hebben overheidsinstanties persoonsgegevens nodig om hun taken uit te voeren. Maar zij moeten zich hierbij wel aan de privacywetgeving houden. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid zorgvuldig met hun gegevens omgaat. Vooral omdat het meestal verplicht is om gegevens af te staan aan de overheid.