Overheid

De overheid is een van de grootste verwerkers van persoonsgegevens. Natuurlijk hebben overheidsinstanties persoonsgegevens nodig om hun taken uit te voeren. Maar zij moeten zich hierbij wel aan de privacywetgeving houden. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid zorgvuldig met hun gegevens omgaat. Vooral omdat het meestal verplicht is om gegevens af te staan aan de overheid.

Archivering door de overheid

De overheid is verplicht om sommige belangrijke informatie te archiveren, maar moet daarbij rekening houden met de privacy van de mensen over wie het gaat.
Ga naar onderwerp

Basisregistratie Personen (BRP)

Alle gemeenten in Nederland houden in de Basisregistratie Personen (BRP) persoonsgegevens bij van hun inwoners.
Ga naar onderwerp

Gemeenten

Gemeenten verzamelen en gebruiken veel persoonsgegevens om hun taken uit te voeren.
Ga naar onderwerp