Basisregistratie Personen (BRP)

Alle gemeenten in Nederland houden in de Basisregistratie Personen (BRP) persoonsgegevens bij van hun inwoners. Gemeenten mogen de persoonsgegevens uit de BRP gebruiken als zij die nodig hebben om hun wettelijke taken goed te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld om gemeentelijke belastingen te heffen. 

Op deze pagina

  1. Algemene informatie

Ook andere overheidsorganisaties kunnen persoonsgegevens uit de BRP opvragen als ze die nodig hebben voor hun wettelijke taken. Dit geldt ook voor organisaties met een maatschappelijke taak. Zoals pensioenfondsen, zorgverzekeraars en ziekenhuizen.

Snelle antwoorden

Met wie worden mijn persoonsgegevens uit de BRP gedeeld?

Wilt u weten met welke organisaties uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) worden gedeeld? Dat hangt voor een deel af van uw persoonlijke situatie.

Op de website van de Rijksoverheid kunt u door een paar vragen te beantwoorden zien welke (soort) organisaties uw persoonsgegevens uit de BRP krijgen en waarvoor. 

U kunt ook op de website MijnOverheid inzien welke organisaties uw persoonsgegevens uit de BRP krijgen. Of dit aan uw gemeente vragen. 

Gerelateerde thema's en onderwerpen

Identificatie

Burgerservicenummer (BSN)

Welke organisaties mogen het burgerservicenummer (BSN) gebruiken?
Ga naar onderwerp
Overheid

Gemeenten

Gemeenten verzamelen en gebruiken veel persoonsgegevens om hun taken uit te voeren. Vaak zijn inwoners verplicht om hun persoonsgegevens aan de gemeente te verstrekken. Daarom moet iedereen erop kunnen vertrouwen dat gemeenten zorgvuldig met deze gegevens omgaan.
Ga naar onderwerp