Advies Wet invoering BSN en voorzieningen digitale overheid BES

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel voor de wijziging van diverse wetten in verband met het invoeren van het burgerservicenummer en de voorzieningen van de digitale overheid op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet invoering BSN en voorzieningen digitale overheid BES).

Het doel van de Wet invoering BSN en voorzieningen digitale overheid BES is om de digitale dienstverlening van de (semi-)overheid in Caribisch Nederland zo veel mogelijk op een gelijkwaardig niveau te brengen als in Europees Nederland. Onder meer door de invoering van het BSN en digitale inlogmiddelen voor inwoners en bedrijven, zoals DigiD en eHerkenning.

De AP heeft enkele opmerkingen over het voorstel.

Download
Wetgevingsadvies