Persoonsgegevens in de BRP

Elke gemeente registreert persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP), zoals iemands naam, geboortedatum, burgerservicenummer (BSN), adres en eventuele huwelijk en kinderen. De gemeente waar iemand staat ingeschreven, houdt deze persoonsgegevens bij.

Op deze pagina

Ook niet-ingezetenen staan in de BRP

In de BRP staan niet alleen persoonsgegevens van inwoners van Nederland, maar ook van Nederlanders in het buitenland. Deze mensen worden niet-ingezetenen genoemd.

Mensen die korter dan 4 maanden in Nederland wonen, kunnen ook in de BRP staan. Bijvoorbeeld omdat ze tijdelijk werken of studeren in Nederland. Daarvoor hebben zij een burgerservicenummer (BSN) nodig, wat zij krijgen als ze zich laten registreren in de BRP.

Uw gegevens in de BRP inzien of wijzigen

Wilt u weten hoe u geregistreerd staat in de BRP? Of gegevens die niet kloppen laten wijzigen? Bij Uw privacyrechten bij de BRP leest u hoe u dit doet. En welke rechten u nog meer heeft.

Deze organisaties gebruiken de BRP

Gemeenten gebruiken de persoonsgegevens in de BRP zelf. Ook andere organisaties kunnen informatie ontvangen uit de BRP. Zoals overheidsorganisaties die persoonsgegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren. De Belastingdienst bijvoorbeeld gebruikt persoonsgegevens om belastingen te heffen. En het UWV om uitkeringen te verstrekken.

Daarnaast mogen gemeenten persoonsgegevens uit de BRP doorgeven aan derden, zoals pensioenfondsen. Alleen organisaties met een publieke of maatschappelijke taak kunnen persoonsgegevens uit de BRP krijgen.

Aan wie de gemeente persoonsgegevens mag doorgeven, is geregeld in bijlage 4 en bijlage 5 van het Besluit BRP.

Dit zijn de regels voor de BRP

De regels voor het gebruik van de BRP staan in:

  • de Wet basisregistratie personen (Wet BRP);
  • het Besluit basisregistratie personen (Besluit BRP).

Daarnaast staat in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een aantal aanvullende regels voor situaties die niet in de Wet BRP en het Besluit BRP zelf zijn geregeld.

Gemeenten en andere organisaties die de BRP gebruiken, moeten zich dus zowel houden aan de Wet BRP en het Besluit BRP als (deels) aan de AVG.

Dit zijn de verantwoordelijken voor de BRP

Bij elke verwerking van persoonsgegevens is er een verwerkingsverantwoordelijke. Bij de BRP is:

  • het college van burgemeester en wethouders van elke gemeente de verwerkingsverantwoordelijke voor het lokale deel van de BRP van die gemeente;
  • de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de verwerkingsverantwoordelijke voor de centrale voorziening van de BRP.

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) beheert de BRP namens de minister van BZK. De RvIG is verantwoordelijk voor de veilige opslag en uitwisseling van persoonsgegevens in de BRP.

De AP houdt toezicht op de BRP

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de Wet BRP en het Besluit BRP. En op de AVG. Dat houdt in dat de AP kan controleren of bijvoorbeeld gemeenten zich aan de Wet BRP, het Besluit BRP en de AVG houden bij hun gebruik van de BRP.