Smartphone & apps

Op uw smartphone of tablet staat heel veel persoonlijke informatie over u. Apps op uw smartphone of tablet verzamelen deze gegevens of hebben vaak toegang tot deze gegevens. Bijvoorbeeld uw contacten, foto's en locatie. Het is daarom belangrijk dat u uw smartphone of tablet veilig instelt. En dat u goed oplet als u apps installeert en gebruikt. Zo geeft u niet meer gegevens weg dan u eigenlijk wilt. En zorgt u ervoor dat uw gegevens niet in verkeerde handen terechtkomen.

Op deze pagina

  1. Algemene informatie

Persoonsgegevens op smartphone of tablet

Op uw smartphone of tablet zijn 3 soorten persoonsgegevens te vinden:

  • gegevens over het gebruik van het apparaat (zoals welke apps u gebruikt en hoe vaak u dat doet);
  • gegevens op het apparaat (zoals uw contacten en foto’s);
  • gegevens vanaf het apparaat (zoals uw locatie en bewegingen).

Wij geven u tips om op te letten als u een smartphone of tablet instelt.

Privacy bij apps

Apps kunnen sommige van de gegevens op uw smartphone of tablet nodig hebben. Anders werkt de app niet. Maar geeft u bijvoorbeeld meer gegevens weg dan nodig? Ontwikkelaars en aanbieders van apps moeten zich altijd aan de privacywetgeving houden. Toch kunnen er risico's zijn voor uw privacy

Snelle antwoorden

Mag ik als winkelier in een WhatsAppgroep foto’s of gegevens van dieven delen met andere winkeliers?

Nee, dat mag niet. Als u gegevens van dieven (zoals foto’s) opslaat en deelt, maakt u gebruik van een zwarte lijst. En dat mag niet zomaar. Bovendien is een WhatsAppgroep niet geschikt om zulke gegevens te delen. Dat komt omdat dit niet voldoet aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wat betreft de beveiliging en andere privacywaarborgen.

Zwarte lijst

Een zwarte lijst is een waarschuwingssysteem. Hiermee kunt u collega’s binnen uw organisatie waarschuwen voor bepaalde personen die u niet meer in uw winkel wilt, zoals winkeldieven. U mag alleen een zwarte lijst opstellen en gebruiken als u voldoet aan de voorwaarden voor zwarte lijsten.

Vergunning nodig

U kunt de zwarte lijst ook delen met andere winkeliers. Deelt u daarbij strafrechtelijke gegevens? Dan heeft u een vergunning van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) nodig.

Modelprotocol collectief winkelverbod

Wilt u als winkelier een vergunning aanvragen bij de AP? Dan kunt u zich ook aansluiten bij het modelprotocol collectief winkelverbod van het CCV. U hoeft dan niet zelf een protocol op te stellen. En de procedure bij de AP voor uw vergunning kan sneller doorlopen worden. U moet zich dan natuurlijk wel volledig houden aan alle eisen die in het modelprotocol staan.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht over een app of smartphone?

Heeft u een vraag of klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens door een app? Of door het besturingssysteem van uw smartphone of tablet? Ga dan eerst naar de ontwikkelaar van de app of van het besturingssysteem.

Contact app-ontwikkelaar of -aanbieder

Het maakt niet uit of de app-ontwikkelaar of app-aanbieder in Nederland gevestigd is of in het buitenland. De Europese privacywet is van toepassing als de ontwikkelaar of aanbieder gebruikmaakt van apparatuur in Europa. Dat is zo bij smartphones en tablets.  

De contactgegevens kunt u vaak vinden via de ‘app store’. Of door op internet te zoeken naar de naam van de app. Ook kan de ontwikkelaar of aanbieder een website hebben met contactgegevens. Kunt u geen contactgegevens vinden? Zoek dan op wie de ontwikkelaar is van het besturingssysteem van uw smartphone of tablet.

Contact besturingssysteem

Via de volgende links vindt u informatie over de privacyinstellingen van uw besturingssysteem. En hoe u contact opneemt als u een vraag of klacht heeft.

Verdere stappen bij vraag of klacht

Heeft u een klacht en komt u er samen met de ontwikkelaar of aanbieder van de app of het besturingssysteem niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.