Jongeman Zit bellend achter laptop

Vraag van de maand

De AP ontvangt veel verschillende privacyvragen. We lichten elke maand een veelgestelde vraag uit. Op deze pagina leest u alle vragen van de maand.

 

Man op de bank in woonkamer met tablet

Ik wil weten welke gegevens een organisatie van mij heeft. Hoe moet de organisatie mij dat laten zien?

U moet kunnen controleren welke persoonsgegevens een organisatie van u verwerkt, of die gegevens kloppen en of de organisatie de gegevens op de juiste manier verwerkt. Dat heet het ‘recht op inzage’.

De organisatie kan u op 2 manieren inzage geven:

  1. Door u een kopie te sturen van alle documenten waarin uw persoonsgegevens staan.
  2. Door u een overzicht te sturen met uw persoonsgegevens, in plaats van de hele documenten. 

Meestal zal een overzicht genoeg zijn. De organisatie hoeft u dan dus geen kopie van alle documenten te sturen. 

Dit kunt u verwachten als u een organisatie om inzage vraagt. Tip: gebruik voor uw verzoek de voorbeeldbrief van de AP.

Geeft een organisatie niet alle gegevens waar u om vraagt? Of weigert de organisatie uw verzoek? Dan moet de organisatie uitleggen waarom. Bijvoorbeeld omdat het de privacy van iemand anders zou schaden.

Een klacht indienen

Als u het niet eens bent met de beslissing, bespreek dat dan eerst met de organisatie. Lost dit uw probleem niet op, dan kunt u eventueel een klacht indienen bij de AP. Let op: de AP vraagt u dan om te laten zien dat u eerst bij de organisatie hebt aangeklopt met uw klacht. U moet ook het vermoeden hebben dat de organisatie zich niet aan de regels houdt, en aangeven waarom u dat denkt. 

Bekijk ook: Wat kan ik doen als een organisatie niet reageert op mijn inzageverzoek?

Man werkt aan webshop

Ik begin een eigen bedrijf. Wat betekent de AVG voor mij?

Als startende ondernemer gaat u waarschijnlijk persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld namen en e-mailadressen van uw klanten. U moet zich dan houden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Zo beschermt u de privacy van uw klanten, houden zij vertrouwen in u en komen ze graag bij u terug.

In 5 stappen brengt u de basis op orde:

  1. Ga na welke persoonsgegevens u verwerkt en waarom.
  2. Bepaal of u deze gegevens mag gebruiken.
  3. Maak een overzicht van alle gegevens.
  4. Maak de beveiliging in orde.
  5. Ga goed om met privacyrechten.

Doorloop het stappenplan, dan weet u welke dingen u moet regelen. En wat u moet doen als u bijvoorbeeld te maken krijgt met een datalek. Of als klanten vragen om inzage in de persoonsgegevens die u van hen verwerkt. 

Loopt uw onderneming goed en gaat u uw eerste werknemer(s) aannemen? Dan is dat het moment waarop u een aantal extra AVG-zaken moet regelen. 

Meer weten? Bekijk de informatie voor ondernemers. Lees ook het verhaal van Helene (33), die meer rust ervaart nu ze weet dat privacy in haar bedrijf goed geregeld is.
 

Vrouw in huiskamer kijkt bezorgd op mobiele telefoon

Moet een organisatie het mij laten weten als mijn gegevens zijn gelekt?

Meestal wel. Het ligt eraan wat de gevolgen van het datalek zijn voor u en andere mensen. 

Hebben hackers bijvoorbeeld creditcardgegevens gestolen? Of is er een kopie van uw identiteitsbewijs gelekt? Dan levert dat voor u een groot risico op. Criminelen kunnen bijvoorbeeld aankopen doen op uw naam. Maar ook een gelekt e-mailadres kan gevolgen hebben, want phishing komt steeds vaker voor.

Als er een risico is op vervelende gevolgen, dan moet de organisatie het datalek melden aan de AP. Bij een groot risico moet de organisatie ook aan u laten weten wat er is gebeurd. En wat voor u de gevolgen zijn. 

Bent u slachtoffer geworden van een datalek? Afhankelijk van welke gegevens zijn gelekt, kunt u verschillende dingen doen. Verander bijvoorbeeld uw wachtwoorden. Zeker als u op meerdere sites hetzelfde wachtwoord gebruikte. En wees alert op verdachte e-mails of onbekende afschrijvingen op uw bankrekening.

Vermoedt u dat uw gegevens zijn gelekt, maar ontvangt u daarover geen bericht? Neem dan eerst contact op met de organisatie waarover het gaat. U kunt ook een datalektip indienen bij de AP. 

Lees ook het verhaal van Gerrit (72), die te maken kreeg met een datalek én een auto-inbraak. 
 

Man met hond kijkt vanuit woonkamer uit raam

De camera van mijn buren filmt mij als ik door mijn straat loop. Mag dat?

Nee, dat mag niet zomaar. Uw buur mag in principe alleen de eigen bezittingen filmen om die te beveiligen, zoals het eigen huis en de eigen tuin. Een deel van de openbare weg filmen mag niet, tenzij het écht niet anders kan. Bijvoorbeeld als de voordeur direct aan de weg grenst. Of omdat uw buur een fiets of scooter bij het huis geparkeerd heeft, en die in de gaten wil houden. Uw buur moet er dan wel alles aan doen om de inbreuk op de privacy van andere mensen te beperken. Bijvoorbeeld door de camera of videodeurbel zoveel mogelijk in te zoomen op de eigen bezittingen, en geen andere delen van de weg te filmen. En door gezichten van voorbijgangers te ‘blurren’. 

Bovendien doet uw buur er goed aan om een videodeurbel bijvoorbeeld alleen aan te zetten op moment dat er iemand aanbelt. En om de beelden niet te bewaren, of snel weer te verwijderen. 

Wat u kunt doen

Vindt u het onprettig dat uw buren een camera hebben? Of denkt u dat de camera meer filmt dan toegestaan? De eerste stap is om met uw buren in gesprek te gaan. Het kan zijn dat de camera niet aanstaat of dat uw buren u niet filmen. Misschien is het probleem dus gemakkelijk op te lossen. U kunt uw buren wijzen op de regels en tips op deze website. 

Komt u er samen niet uit? Dan kunt u bemiddeling inschakelen. Bijvoorbeeld via de gemeente of wijkagent. U kunt ook juridische hulp vragen via het Juridisch Loket. 

Wilt u een klacht indienen bij de AP? Houd er dan rekening mee dat de AP veel klachten ontvangt over camera’s van buren. Onderneem dus eerst zelf actie. 

Bekijk alle informatie over cameragebruik in en om het huis. En lees het verhaal van Lilian (68), die zich onvrij voelde in haar eigen huis door de camera van de buren. 

 

Vrouw helpt oudere vrouw met tablet

Waar moet ik aankloppen als ik een vraag heb over wat een organisatie met mijn gegevens doet?

Als u een vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan eerst contact op met de organisatie waarover uw vraag gaat.  

U kunt vaak in eerste instantie terecht bij de functionaris gegevensbescherming (FG) van de organisatie. De FG houdt binnen de organisatie in de gaten of deze zich aan de privacyregels houdt en kan uw vraag beantwoorden. 

De contactgegevens van de FG (of privacy officer) vindt u meestal in de privacyverklaring op de website van de organisatie. En anders kunt u uw vraag ook stellen via het algemene contactadres. Krijgt u geen (goed) antwoord op uw vraag? Dan kunt u een tip of klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Besluit u een klacht in te dienen bij de AP? Houd er dan rekening mee dat de AP altijd vraagt of u het probleem eerst heeft aangekaart bij de organisatie. We vragen ook om bewijs. Bijvoorbeeld een e-mail. 

Heeft u een algemene vraag over de privacyregels? Dan kunt u contact opnemen met het Informatie- en Meldpunt Privacy (IMP) van de AP. Tijdens het telefonisch spreekuur kunnen we uw algemene vragen over de AVG beantwoorden. We kunnen niet ingaan op uw persoonlijke situatie of een specifieke organisatie. 

 

Vrouw op kantoor aan het bellen

Wat kan ik doen als een organisatie niet reageert op mijn inzageverzoek?

Heeft u binnen 1 maand nog geen reactie gekregen van een organisatie op uw inzageverzoek? Dan kunt u contact opnemen met de FG, privacyfunctionaris of privacy officer van de organisatie, als de organisatie die heeft. De contactgegevens van deze persoon vindt u in de privacyverklaring op de website van de organisatie. 

Krijgt u ook geen reactie van deze persoon? Of bent u niet tevreden met de reactie? Wat u dan verder kunt doen, hangt ervan af of het gaat om een bedrijf of een overheidsorganisatie:

  • Bedrijf: U kunt een klacht indienen bij de AP. Of een verzoekschriftprocedure starten bij de rechter.
  • Overheidsorganisatie: U kunt een klacht indienen bij de AP. Of de overheidsorganisatie in gebreke stellen wegens niet tijdig beslissen. Krijgt u vervolgens na uw ingebrekestelling niet binnen 2 weken alsnog een besluit? Dan kunt u beroep wegens niet tijdig beslissen indienen bij de bestuursrechter. 

Lees meer over het recht op inzage

Voor organisaties: recht op inzage in de praktijk

Lees wat u precies moet doen als u als organisatie een inzageverzoek krijgt.