Politie en justitie

Politie en justitie verwerken zeer gevoelige persoonsgegevens om criminaliteit te bestrijden. Dit doen zij voor het publieke belang. Zij mogen dit doen zonder de mensen om wie het gaat vooraf hierover te informeren of hiervoor toestemming te vragen. Het is daarom extra belangrijk dat politie en justitie de grondrechten van mensen goed bewaken, waaronder het recht op bescherming van persoonsgegevens. Of dat nu op nationaal of op Europees niveau is.

Bestrijding ondermijnende criminaliteit

Politie, justitie, overheidsorganisaties en soms ook private partijen werken samen om ondermijnende criminaliteit te bestrijden.
Ga naar onderwerp

Europese informatiesystemen

De lidstaten van de Europese Unie (EU) wisselen (persoons)gegevens uit om de grenzen van het Schengengebied te bewaken en om politiële en justitiële taken uit te voeren.
Ga naar onderwerp

Europol, Eurojust en EOM

Europol, Eurojust en het Europees Openbaar Ministerie (EOM) hebben als taak om ernstige vormen van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad in de Europese Unie (EU) te bestrijden.
Ga naar onderwerp

Particuliere recherche

Particuliere recherchebureaus (onderzoeksbureaus) passen vergaande methoden van onderzoek toe. Zij moeten zich daarom aan speciale regels houden.
Ga naar onderwerp

Politie, bijzondere opsporing en justitie

Voor politie, bijzondere opsporing en justitie gelden speciale regels voor de verwerking van persoonsgegevens.
Ga naar onderwerp

Zwarte lijst

Een zwarte lijst is een register van personen waarmee een organisatie geen zaken (meer) wil doen. Een zwarte lijst gebruiken mag niet zomaar.
Ga naar onderwerp