Particuliere recherche

Bij particuliere recherche doen bureaus onderzoek naar personen in opdracht van particulieren of organisaties. Zij passen daarbij vergaande methoden van onderzoek toe. Niet iedereen mag daarom zomaar een recherchebureau beginnen.

Op deze pagina

  1. Algemene informatie

Particuliere recherche valt niet onder de Richtlijn gegevensbescherming bij rechtshandhaving, zoals politie en justitie. Maar particuliere recherchebureaus moeten zich wel aan speciale regels houden. Particuliere recherchebureaus:

Onderzoeksmethoden particuliere recherche

Particuliere recherchebureaus doen onderzoek in opdracht van hun opdrachtgever. Welke onderzoeksmethoden zij mogen toepassen, hangt af van wat de opdrachtgever mag. 

Werkgevers mogen bijvoorbeeld onder bepaalde omstandigheden en voorwaarden hun werknemers heimelijk controleren. Bijvoorbeeld door de werkmail van een of meerdere werknemers te onderscheppen en hun werktelefoon af te luisteren.

Doet een particulier recherchebureau onderzoek naar werknemers in opdracht van hun werkgever? Dan mag het particuliere recherchebureau dit ook. Het particuliere recherchebureau moet dan wel eerst een data protection impact assessment (DPIA) uitvoeren.