Particuliere recherche

Bij particuliere recherche doen bureaus onderzoek naar personen in opdracht van particulieren of organisaties. Zij passen daarbij vergaande methoden van onderzoek toe. Zoals iemand in het geheim observeren, telefoongesprekken afluisteren en e-mail onderscheppen. Niet iedereen mag daarom zomaar een recherchebureau beginnen.

Op deze pagina

  1. Algemene informatie

Particuliere recherchebureaus vallen niet onder de Richtlijn gegevensbescherming politie & justitie. Maar zij moeten zich wel aan speciale regels houden. Particuliere recherchebureaus:
 

  • hebben een vergunning nodig van het ministerie van Justitie & Veiligheid;
  • moeten zich houden aan de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr), de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Rpbr) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG);
  • moeten zich houden aan de privacygedragscode van de Nederlandse Veiligheidsbranche.