Gedragscode voor particuliere recherchebureaus

Particuliere recherchebureaus moeten zich houden aan de richtlijnen uit de Privacygedragscode sector particuliere onderzoeksbureaus van de Nederlandse Veiligheidsbranche (NVB).

Op deze pagina

Gedragscode is algemeen bindend

De Privacygedragscode sector particuliere onderzoeksbureaus geldt ook voor particuliere recherchebureaus die niet zijn aangesloten bij de NVB.

Zij moeten zich houden aan een privacygedragscode die identiek is aan de Privacygedragscode sector particuliere onderzoeksbureaus.  Dat staat in de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus(Rpbr).

Daarmee is de Privacygedragscode sector particuliere onderzoeksbureaus algemeen bindend voor alle particuliere recherchebureaus die een vergunning nodig hebben volgens de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr).

Herziene gedragscode

De oude versie van de Privacygedragscode sector particuliere onderzoeksbureaus is aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aangepast.

Vervolgens is de herziene gedragscode vastgesteld als bijlage bij de Regeling tot wijziging van de Rpbr in verband met de actualisering van de (privacy)gedragscode en gepubliceerd in de Staatscourant van 18 februari 2022.

De regels voor de verwerking van persoonsgegevens door recherchebureaus komen mogelijk in de toekomst in de Wpbr te staan.

Advies AP over herziening gedragscode

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft geadviseerd over de herziene gedragscode in december 2020.

Het advies van de AP is meegenomen in de vastgestelde versie van de gedragscode. De toelichting op de Regeling tot wijziging van de Rpbr gaat over het advies van de AP en wat hiermee precies is gedaan.