Vergroot contrast

Basisregistratie Personen (BRP)

De Basisregistratie Personen (BRP) is een centrale database met persoonsgegevens van de inwoners van Nederland. Er staan ook gegevens in van Nederlanders in het buitenland. De BRP is de opvolger van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA).

Verstrekking gegevens uit de BRP

Overheidsorganisaties die voor de uitvoering van hun taken persoonsgegevens nodig hebben, ontvangen informatie uit de BRP. De Belastingdienst bijvoorbeeld gebruikt persoonsgegevens om belastingen te heffen en het UWV om uitkeringen te verstrekken. Gemeenten zelf maken ook gebruik van de BRP.

Daarnaast mogen gemeenten gegevens uit de BRP doorgeven aan zogeheten derden, zoals pensioenfondsen. Gemeenten mogen geen gegevens uit de BRP verstrekken aan commerciële instellingen of particulieren.

Aan wie de gemeente gegevens mag geven, is geregeld in het Besluit BRP (bijlagen 4 en 5). Op Wiekrijgtmijngegevens.nl is na te gaan welke organisaties dit zijn.

Toezicht op wet BRP

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP). Dat houdt in dat de Autoriteit Persoonsgegevens kan controleren of gemeenten zich aan deze wet houden als zij persoonsgegevens gebruiken.

Meer informatie

Meer informatie over de Basisregistratie Personen (BRP) is te vinden op Rijksoverheid.nl.

Nieuws

Alle nieuwsberichten over het onderwerp 'Basisregistratie Personen (BRP)'

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over de BRP

 • Welke rechten en plichten heb ik bij de basisregistratie personen (BRP)?

  U heeft de volgende rechten: inzagerecht, correctierecht en geheimhoudingsrecht. U heeft de plicht uw gegevens actueel te houden.

  Inzagerecht

  Wilt u uw persoonsgegevens in de BRP inzien, dan kunt u dit onder meer doen via MijnOverheid. Onder 'Persoonlijke gegevens' ziet u hoe u geregistreerd staat. U moet zich aanmelden om MijnOverheid te gebruiken. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

  U leest meer over inzage in de BRP op Rijksoverheid.nl.

  Correctierecht

  Kloppen uw persoonsgegevens in de BRP niet of zijn ze niet compleet? Dan heeft u het recht de gemeente te vragen uw gegevens te verbeteren of aan te vullen. U moet dan wel aantonen dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Dit doet u met bewijsstukken, zoals uw verblijfsvergunning of een huwelijksakte.

  Geheimhoudingsrecht

  U kunt bij de gemeente om geheimhouding van uw persoonsgegevens in de BRP vragen. U leest meer over geheimhouding op Rijksoverheid.nl.

  Gegevens actueel houden

  U bent verplicht om u te laten inschrijven bij de gemeente waar u woont en om ervoor te zorgen dat uw gegevens juist en actueel zijn. Sommige gegevens worden automatisch opgenomen en veranderd in de BRP, zoals gegevens over een huwelijk. Andere gegevens moet u zelf doorgeven, bijvoorbeeld als u verhuist, een kind krijgt of in het buitenland trouwt.

  Bezwaar tegen beslissing gemeente

  Bent u het niet eens met de beslissing van uw gemeente op uw inzageverzoek of correctieverzoek? Dan kunt u daartegen schriftelijk bezwaar indienen bij uw gemeente. Dit moet u binnen zes weken doen. Bent u het vervolgens ook niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift, dan kunt u beroep instellen bij de rechter.

  Meer informatie vindt u in de brochure Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid op Rijksoverheid.nl.