Naschrift onderzoeksrapport mobiele camera-auto's Rotterdam

Naschrift van de Autoriteit Persoonsgegevens bij publicatie van het onderzoek naar verwerking van politiegegevens door de inzet van mobiele camera-auto’s in de gemeente Rotterdam.

Download
Onderzoek