Advies Besluit Digitaal opkopersregister en Digitaal opkopersloket

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 29 juni 2023 advies uitgebracht over het concept voor het Besluit Digitaal opkopersregister en Digitaal opkopersloket.

De AP heeft bezwaren tegen het concept en adviseert de procedure niet voor te zetten, tenzij de bezwaren zijn weggenomen. 

Download
Wetgevingstoets