Vergroot contrast

Handreiking Vrijstellingsbesluit Wbp

Deze handreiking bij het Vrijstellingsbesluit Wbp helpt u om te beoordelen of een verwerking van persoonsgegevens is vrijgesteld van de wettelijke meldingsplicht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Is uw gegevensverwerking vrijgesteld? Dan hoeft u deze niet te melden.

Waarom deze handreiking?

De vraag of een verwerking moet worden gemeld, is van belang voor vrijwel elke organisatie of natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor het verwerken van persoonsgegevens (de zogeheten verantwoordelijke). Maar ook anderen, bijvoorbeeld betrokkenen van wie gegevens worden verwerkt, kunnen belang stellen in deze vraag.

De wettelijke meldingsplicht staat in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het niet-nakomen van deze plicht kan leiden tot een boete voor de verantwoordelijke. Van de wettelijke meldingsplicht zijn vrijgesteld de verwerkingen die worden beschreven in het Vrijstellingsbesluit Wbp.

Let op: bij deze handreiking wordt ervan uitgegaan dat de Wbp van toepassing is op de gegevensverwerking. Als blijkt dat een gegevensverwerking is vrijgesteld, moet deze verder in overeenstemming zijn met de eisen die de Wbp stelt aan een verwerking van persoonsgegevens. De vrijstelling geldt alleen voor de meldingsplicht en betekent dus niet dat de Wbp niet van toepassing is.

Aan deze handreiking kunt u geen rechten ontlenen.

Praktische aanwijzingen

Om van deze handreiking gebruik te kunnen maken, moet u een aantal vragen over de verwerking kunnen beantwoorden. Deze vragen luiden:

  • Wie is/zijn de verantwoordelijke(n) voor de gegevensverwerking?
  • Wat is het doel van de gegevensverwerking?
  • Van welke (categorieën) personen worden gegevens verwerkt?
  • Welke (categorieën) gegevens worden verwerkt?
  • Wie ontvangen gegevens uit de verwerking?
  • Hoe lang worden gegevens bewaard?
  • Worden persoonsgegevens doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie?
  • Moet de Autoriteit Persoonsgegevens een voorafgaand onderzoek instellen naar de verwerking?

Zorg dus dat u over de antwoorden op deze vragen beschikt voordat u verdergaat met de handreiking.

De handreiking helpt u vervolgens in een aantal stappen om te beoordelen of de verwerking is vrijgesteld. De volgorde van de handreiking is:

Voorvragen

Aan de hand van bepaalde vragen is direct te bepalen of een verwerking is vrijgesteld. Als zich een van die situaties voordoet, hoeft u niet de rest van de handreiking te doorlopen. Deze vragen zijn daarom als voorvragen opgenomen.

Algemene en bijzondere vereisten

Een verwerking is volgens het Vrijstellingsbesluit alleen vrijgesteld als aan zowel de algemene vereisten als de desbetreffende bijzondere vereisten is voldaan. Voor de beoordeling van de verwerking dient u dus altijd zowel de algemene als de desbetreffende bijzondere vereisten na te lopen.

Vrijgestelde combinaties

De bijzondere vereisten gelden voor een bepaalde categorie van verwerkingen of voor een bepaalde combinatie van verwerkingen. Is de verwerking die u beoordeelt niet vrijgesteld op basis van de vereisten voor een bepaalde categorie verwerkingen, dan valt deze misschien wel binnen de vrijstelling voor een combinatie van verwerkingen.

Om verder te gaan met deze handreiking, klik op Volgende.