Contactgegevens AP voor FG's

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) denkt graag mee met dilemma’s waar u als FG tegenaan loopt. Maar het is niet onze rol als toezichthouder om uw advies juridisch te beoordelen. Dit omdat kennis van de specifieke context noodzakelijk is en omdat we geen precedent willen scheppen.

Heeft u een vraag voor de AP? Dan is het goed om dit te weten:

  • We beantwoorden alleen vragen van aangemelde FG’s. Het is de taak van de verwerkingsverantwoordelijke om u als FG aan te melden bij de AP.
  • We verwachten dat u als FG het nodige voorwerk heeft gedaan voordat u ons een vraag stelt. Verwijs bij uw vraag zo veel mogelijk naar specifieke wetsartikelen, guidelines of jurisprudentie waarnaar u heeft gekeken. Dan kunnen wij uw vraag sneller beantwoorden.
  • We geven bijna nooit een oordeel over een specifieke situatie. Dat vraagt namelijk om een beoordeling van alle feiten, omstandigheden en belangen. Als FG heeft u bij uitstek het benodigde inzicht in de relevante gegevensverwerkingen, de informatiesystemen en de proportionaliteit van de verschillende beschermingsmaatregelen. Daarom kunnen wij niet op uw stoel gaan zitten. Als FG ziet u erop toe dat de verwerkingsverantwoordelijke de verschillende persoonsgegevens op een passende manier beveiligt en dit kan verantwoorden richting klanten, burgers en natuurlijk aan de AP als toezichthouder.
  • Daarnaast schept een concreet antwoord op een specifieke casus een precedent. En wij willen de bewegingsruimte van organisaties en FG’s bij het toepassen van de AVG juist niet inperken. De normen uit de AVG zijn niet voor niets ‘open’.

Kortom: twijfelt u als FG over hoe u bepaalde regels uit de AVG in uw situatie moet toepassen? En komt u er echt niet uit? Dan kunt u contact opnemen om te sparren, maar wij geven geen reactie die u als goedkeuring kunt uitleggen.

Wel kunnen we bijvoorbeeld met u meedenken over mogelijke stappen die u de verwerkingsverantwoordelijke kunt adviseren, zoals het indienen van een voorafgaande raadpleging.

Contact opnemen

Het contact tussen de AP en FG’s is belangrijk. Door het delen van vragen en casussen verbeteren we de bescherming van persoonsgegevens. De AP heeft verschillende kanalen voor communicatie en informatiedeling met FG’s:

  • Deze website.
  • E-mail. Voor bij de AP aangemelde FG’s is er een speciaal e-mailadres: fg@autoriteitpersoonsgegevens.nl.
  • Telefoon. Als FG kunt u vragen stellen via onze FG-telefoonlijn: 070-8888660. U kunt ons op werkdagen bellen tussen 9.00-12.00 uur.  
  • De FG-nieuwsbrief.
  • Evenementen, zoals de Dag van de FG.

Hiermee ondersteunen wij u als FG bij uw belangrijke taak om toe te zien op de opzet en naleving van het privacybeleid van uw organisatie. 

Stelt u ons een vraag per e-mail of telefoon? Dan beantwoorden wij uw vraag meestal binnen 2 weken. Die tijd hebben wij nodig om bijvoorbeeld onderzoek te doen naar relevante (Europese) jurisprudentie voor uw casus. Lukt het ons niet om uw vraag binnen deze termijn te beantwoorden? Dan laten wij u dat op tijd weten.

Contact over datalekken

Wilt u een datalek bij uw organisatie melden? Ga dan naar ons meldloket voor datalekken

Heeft u een vraag over het meldproces? Bel ons dan op 088 - 1805 255 (u betaalt uw gebruikelijke telefoonkosten). 

Heeft u als FG een andere vraag over datalekken? Neem dan contact op via de kanalen hierboven, bij 'contact opnemen'.