Contactpersoon Wet open overheid (Woo)

Heeft u vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in het kader van de Wet open overheid (Woo)? Dan kunt u uw vraag stellen aan de Woo-contactpersoon van de AP.

U kunt contact opnemen met onze Woo-contactpersoon per e-mail.

Woo-verzoek

Iedereen kan bij de AP om informatie vragen op grond van artikel 4.1 van de Woo. Dat heet een Woo-verzoek. De AP neemt vervolgens een besluit om de gevraagde stukken wel of niet openbaar te maken.