Contactpersoon Wet open overheid (Woo)

Heeft u vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in het kader van de Wet open overheid (Woo)? Dan kunt u uw vraag stellen aan de Woo-contactpersoon van de AP.

Iedereen kan bij de AP om informatie vragen op grond van artikel 4.1 van de Woo. Dat heet een Woo-verzoek. De AP neemt vervolgens een besluit om de gevraagde stukken wel of niet openbaar te maken.

U kunt contact opnemen met onze Woo-contactpersoon:

  • Via het algemene telefoonnummer 070- 8888 500. De Woo-contactpersoon is dagelijks (behalve woensdag) telefonisch te bereiken tussen 9.00 en 10.00 uur. 
  • Per e-mail.