Europese informatiesystemen

De lidstaten van de Europese Unie (EU) wisselen (persoons)gegevens uit om de grenzen van het Schengengebied te bewaken en om politiële en justitiële taken uit te voeren. Zoals het afgeven van visa, het bepalen welke lidstaat een asielverzoek in behandeling neemt of het opsporen en vervolgen van strafrechtelijke feiten. De bevoegde autoriteiten in de lidstaten (zoals de politie, opsporingsdiensten en justitiële instanties) wisselen deze gegevens uit via verschillende informatiesystemen.

Op deze pagina

  1. Algemene informatie

Deze systemen zijn er om informatie uit te wisselen:  

  • Schengen Informatiesysteem (SIS): dit systeem bevat informatie over signaleringen binnen het Schengengebied, zoals gegevens over gezochte of vermiste personen of over gestolen voertuigen.
  • Visum Informatiesysteem (VIS): dit systeem bevat gegevens voor visumverlening.
  • Douane Informatiesysteem (DIS): dit systeem bevat gegevens om de douanevoorschriften te handhaven. Het wordt ook wel Customs Information System (CIS) genoemd.
  • Eurodac: dit systeem bevat vingerafdrukken van onder meer personen die asiel aanvragen in een EU-lidstaat.

De EU neemt ook een aantal nieuwe informatiesystemen in gebruik. Daarnaast worden verschillende bestaande systemen aangepast.

Toezicht

In de Europese informatiesystemen worden gevoelige persoonsgegevens verwerkt. Foute verwerkingen kunnen grote gevolgen hebben voor mensen.

Daarom is het belangrijk dat er goed toezicht wordt gehouden op het gebruik van deze systemen. De bescherming van persoonsgegevens is niet voor niets een fundamenteel recht.

Dit toezicht op Europese informatiesystemen is de taak van de  Europese privacytoezichthouders, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in Nederland.