Toezicht op Europese informatiesystemen

Het is belangrijk dat er goed toezicht wordt gehouden op het gebruik van Europese informatiesystemen. In deze systemen worden (gevoelige) persoonsgegevens verwerkt van miljoenen mensen. Bovendien kunnen onjuiste gegevens een grote impact hebben. Bijvoorbeeld als iemand onterecht een land niet mag inreizen. Of als iemand onterecht wordt aangemerkt als verdachte van een misdrijf. Toezicht houden op deze systemen is de taak van de Europese privacytoezichthouders, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Op deze pagina

Toezicht centraal en nationaal deel

De meeste informatiesystemen bestaan uit:

  • Een centraal Europees systeem. De European Data Protection Supervisor (EDPS) houdt toezicht op de centrale systemen.
  • Een nationaal deel van het systeem. De nationale privacytoezichthouders houden toezicht op de gegevensuitwisseling in hun eigen land en op de gegevensuitwisseling vanuit hun eigen land met partijen in andere landen. In Nederland is dit toezicht de taak van de AP.

Samenwerking toezichthouders

De EDPS en alle nationale privacytoezichthouders werken samen in het Coordinated Supervision Committee (CSC). Dat is om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde manier toezicht houdt. Het CSC komt een aantal keer per jaar bij elkaar in Brussel. Het CSC heeft een werkprogramma waarin de toezichthouders gemeenschappelijke prioriteiten en aandachtspunten vaststellen.