Nationale Politie voldoet aan last onder dwangsom

Thema's:
Europese informatiesystemen
Politie, bijzondere opsporing en justitie
Beveiliging van persoonsgegevens

De Nationale Politie heeft maatregelen getroffen waardoor politiegegevens beter worden beveiligd tegen onbevoegde inzage. Daarmee voldoet de Nationale Politie aan de last onder dwangsom die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in november 2018 heeft opgelegd.

Controle op inzien N.SIS II-systeem

De overtreding betrof de beveiliging van het systeem waarmee inkomende en uitgaande personen en goederen in het Schengengebied worden gecontroleerd, het N.SIS II-systeem. Niet alle medewerkers van de Nationale Politie die toegang hebben tot dit systeem, mogen ongelimiteerd alle politiegegevens inzien. Daarom moet de Nationale Politie regelmatig en proactief controleren wie welke informatie heeft ingezien. De AP heeft inmiddels geconstateerd dat de Nationale Politie op dit punt voldoende verbeteringen heeft doorgevoerd.

Wat ging vooraf?

Begin 2017 heeft de AP een last onder dwangsom opgelegd aan de Nationale Politie, omdat die niet regelmatig en proactief controleerde op logbestanden van N.SIS II. Daarna heeft de Nationale Politie een dwangsom van 40.000 euro betaald, omdat de overtreding niet was beëindigd. In november 2018 heeft de AP een tweede last onder dwangsom opgelegd, omdat de AP de tot dan toe getroffen maatregelen door de Nationale Politie onvoldoende vond om de overtreding te beëindigen.

"'

Lees ook

Bekijk alle actualiteit