Advies Besluit implementatie ECRIS-richtlijn

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over het concept voor het Besluit tot wijziging van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over het Europees strafregisterinformatiesysteem ECRIS.

Het doel van de ECRIS-richtlijn is een doeltreffende uitwisseling van informatie over veroordelingen van onderdanen van derde landen via het European Criminal Records Information System (ECRIS) mogelijk te maken. 

De AP heeft een aantal opmerkingen bij het concept en adviseert daarmee rekening te houden.

 

Download
Wetgevingsadvies