Identiteitsbewijs in de zorg

In de zorg geldt een identificatieplicht. Dat houdt in dat u een geldig identiteitsbewijs moet laten zien aan uw zorgaanbieder (zoals uw huisarts, tandarts, apotheek of ziekenhuis) als u medische zorg krijgt. Zodat uw zorgaanbieder weet dat u diegene bent die u zegt dat u bent. De identificatieplicht staat in de Zorgverzekeringswet. Het doel is om fraude in de zorg tegen te gaan.

Op deze pagina

Dit registreert uw zorgaanbieder

De eerste keer dat u naar een zorgaanbieder gaat, controleert en registreert de zorgaanbieder:

  • Het type identiteitsbewijs (zoals paspoort of identiteitskaart) en het nummer van uw identiteitsbewijs. Dit kan ook door het ‘lezen’ van die gegevens door een scanapparaat. Uw zorgaanbieder mag geen kopie maken van uw identiteitsbewijs.
  • Uw burgerservicenummer (BSN) .

Patiëntenpas of ziekenhuispas

Ziekenhuizen kunnen een patiëntenpas met foto gebruiken, zodat u niet bij elk bezoek uw identiteitsbewijs hoeft te laten zien. Dit wordt ook wel een ziekenhuispas genoemd. Zo’n pas is geen verplichting. Wilt u geen ziekenhuispas met uw foto? Dan mag u dit dus weigeren. Het ziekenhuis moet u daarover goed informeren.

Voor zorgaanbieders: geen kopie ID aan CIZ

Vraagt u als zorgaanbieder een indicatie aan voor een patiënt bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)? Dan is het CIZ wettelijk verplicht de identiteit van de aanvrager (uw patiënt) vast te stellen aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Het CIZ mag daarbij geen kopie, scan of foto (hierna: kopie) van het identiteitsbewijs van de patiënt aan u vragen. Want u mag als zorgaanbieder geen kopie maken, ook niet voor het CIZ. Bovendien kan het CIZ de identiteit van de patiënt niet vaststellen met een kopie, omdat hiermee kan worden gefraudeerd.

U heeft de identiteit van uw patiënt al gecontroleerd. Het CIZ moet vertrouwen op uw controle. Eventueel kan uw patiënt het identiteitsbewijs nog laten inzien door het CIZ.

U verstrekt alleen het burgerservicenummer (BSN) van uw patiënt aan het CIZ.