Identiteitsbewijs in het onderwijs

Onderwijsinstellingen zijn wettelijk verplicht de identiteit vast te stellen van leerlingen of studenten die zich inschrijven. En leerlingen die staatsexamen doen, moeten zich legitimeren. Ook dat staat in de wet.

Op deze pagina

Inschrijving onderwijs

Schrijft u zichzelf of uw kind in bij een basisschool, middelbare school, mbo- of hbo-instelling of universiteit? Dan is deze onderwijsinstelling wettelijk verplicht uw identiteit of de identiteit van uw kind vast te stellen.

De onderwijsinstelling moet daarbij een aantal gegevens van u of uw kind registreren, zoals naam, geboortedatum en onderwijsnummer. Het onderwijsnummer is hetzelfde nummer als het burgerservicenummer (BSN).

U moet hiervoor het paspoort of de identiteitskaart van uzelf of uw kind laten zien. Of een bewijs van uitschrijving van een andere onderwijsinstelling.

Legitimeren bij eindexamen

Doe je eindexamen middelbare school? Dan moet je je legitimeren als je een staatsexamen of een deelstaatsexamen doet. Bij een gewoon eindexamen op de middelbare school hoeft dit niet.

Vraagt degene die het (deel)staatsexamen afneemt of hierop toezicht houdt jou om je te legitimeren? Dan laat je jouw geldige identiteitsbewijs zien. Diegene mag geen kopie, scan of foto maken van jouw paspoort of identiteitskaart.