Digitaal afstandsonderwijs

Digitaal afstandsonderwijs brengt veel mogelijkheden met zich mee. Leerlingen en studenten kunnen onderwijs volgen via online (video)bellen. En kunnen thuis tentamens of toetsen maken waarbij er digitale surveillance is (online proctoring). Maar digitaal afstandsonderwijs kan ook een forse inbreuk vormen op de privacy. 

Op deze pagina

  1. Algemene informatie

Onderwijsinstellingen hebben daarom een grote verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van leerlingen, studenten en docenten. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) doet onderwijsinstellingen een aantal concrete aanbevelingen om de privacy van hun leerlingen of studenten en personeel te beschermen.

Snelle antwoorden

Mag mijn school of universiteit mij filmen bij les op afstand?

Je kunt les krijgen via videobellen. Daarbij filmt je onderwijsinstelling je misschien thuis. Dat is een inbreuk op je privacy. Maar het mag als lesgeven op een andere manier niet kan. Je school of universiteit moet er dan wel voor zorgen dat de inbreuk op jouw privacy zo klein mogelijk is.

Je school of universiteit moet bijvoorbeeld een softwareleverancier uitkiezen die voldoet aan de privacywet. Daarbij is vooral belangrijk dat de leverancier alle gegevens niet langer bewaart dan noodzakelijk is.

Je school of universiteit moet jou (of je ouders) ook duidelijke informatie geven over wat er precies met je gegevens gebeurt. Zoals waarom jouw gegevens verwerkt worden en wanneer jouw gegevens worden gewist. Bekijk bijvoorbeeld het privacybeleid. Of vraag het aan een docent of medewerker van jouw school of universiteit.

Zorg er zelf voor dat voor jou heel persoonlijke dingen zo veel mogelijk uit beeld blijven. Bijvoorbeeld die met je religie of politieke voorkeur te maken hebben.

Meer informatie

Meer eisen waaraan jouw school of universiteit moet voldoen, staan in het document Aanbevelingen online (video)bellen onderwijs.

Mag mijn school of universiteit de beelden bewaren die zijn gemaakt tijdens de les?

De beelden die worden gemaakt tijdens les via videobellen, mag je school of universiteit niet zomaar bewaren als daarop leerlingen of studenten te zien zijn.

Beelden zonder leerlingen of studenten

Je school of universiteit mag wel een opname bewaren van de les of het college zonder de interactie met leerlingen of studenten erin. Bijvoorbeeld om de les of het college later te kunnen terugkijken.

Het is daarbij aan te raden dat je school of universiteit van tevoren aangeeft wanneer de opname start. Zo weet je wanneer je je microfoon en camera moet uitschakelen.

Beelden met leerlingen of studenten

Alleen in uitzonderingssituaties mag je school of universiteit beelden bewaren waarop leerlingen en studenten herkenbaar in beeld zijn.

Je school of universiteit moet daar dan een goede reden voor hebben. En het opnemen van de beelden moet noodzakelijk zijn voor dat doel. Bijvoorbeeld als interactie met leerlingen of studenten een belangrijk onderdeel is van de leerstof. Of als het voor de evaluatie van de leraren nodig is om beelden terug te kijken.

De school of universiteit moet van tevoren duidelijk uitleggen waarom het bewaren van die beelden nodig is en hoe lang de beelden moeten worden bewaard.

Beelden wissen

Bewaart jouw school of universiteit beelden waarop jij te zien bent, maar wil je dat niet? Dan kun je vragen om de beelden te wissen. Je onderwijsinstelling beslist vervolgens of de beelden gewist worden.

Mijn school of universiteit vraagt mij om software te installeren om thuis een toets of tentamen af te leggen. Mag dat?

Sommige scholen en universiteiten kiezen voor software om online te surveilleren (online proctoring). Of je school of universiteit online proctoring mag inzetten, is niet eenvoudig met ja of nee te beantwoorden. Je school of universiteit moet in ieder geval aan strenge eisen voldoen. Want online proctoring heeft grote impact op jouw privacy.

Is proctoring noodzakelijk?

Ten eerste moet je school of universiteit afwegen of het noodzakelijk is om gebruik te maken van proctoring.

Zijn er minder ingrijpende manieren om te examineren waarbij de kans op fraude beperkt is? Dan mag je school of universiteit proctoring niet inzetten. Een alternatief kan zijn om leerlingen of studenten een werkstuk of essay te laten inleveren. Of een openboektentamen.

Blijkt proctoring inderdaad noodzakelijk? Dan moet je school of universiteit er in ieder geval voor zorgen dat de inbreuk op jouw privacy zo klein mogelijk is.

Meer informatie

Meer eisen waaraan jouw school of universiteit moet voldoen, staan in het document Aanbevelingen online proctoring onderwijs.

Gerelateerde thema's en onderwerpen

Identificatie

Identiteitsbewijs in het onderwijs

Soms is een identiteitsbewijs nodig in het onderwijs. Bijvoorbeeld bij inschrijving van een leerling of student.
Ga naar de informatiepagina
Internet & slimme apparaten

Beeldmateriaal in het onderwijs

Soms wilt u als school beeldmateriaal van leerlingen of medewerkers maken en publiceren. Onder de AVG is daar toestemming voor nodig.
Ga naar de informatiepagina